Σύμμαχοι Δήμος Μπιέλινα και ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.

Ο Δήμαρχος της Μπιέλινα, κος. Mico Micic, δέχτηκε και επίσημα την συνεργασία με τον ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π., υπογράφωντας το Μνημόνιο Συνεργασίας.