Οι τρεις μεγάλοι Δήμοι της Σερβίας αγκαλιάζουν την πρωτοβουλία του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.

Βελιγράδι, Νόβι Σαντ και Νις αποδέχθηκαν με ιδιαίτερη ικανοποίηση το πρότυπο σχέδιο της διεθνούς περιβαλλοντικής δικτύωσης που προωθεί ο ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών είναι ο στρατηγικός πυλώνας στον οποίο εδράζεται η συνεργασία.