Δράση Περιβαλλοντικής Ομάδας ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.

Η Περιβαλλοντική ομάδα του Συνδέσμου μας επισκέπτεται σχεδόν καθημερινά Δημοτικά Σχολεία της Αττικής ενημερώνοντας με επιτυχία τα παιδιά για τη δράση του. Προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά προβλήματα και κατά συνέπεια να τους ενεργοποιήσουμε με στόχο την επίλυσή τους. Οι ενέργειες του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. επικεντρώνονται στο πρόβλημα των αδέσποτων ζώων,την κατανόηση της διαδρομής του νερού και της σημασίας του για τους φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς,την ανάδειξη θεμάτων που σχετίζονται με το αστικό περιβάλλον και την εξοικείωση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό κλιμάκιο του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π. προτίθεται να επισκεφθεί όσο γίνεται περισσότερες σχολικές μονάδες,με στόχο την επιτόπου εκπαίδευση και ενημέρωση των μαθητών με ψηφιακά μέσα σε περιβαλλοντικά θέματα.