Αποκατάσταση επικίνδυνου ΧΑΔΑ

Τον Αύγουστο του 2002, μετά από έρευνα του ΠΕΣΥΔΑΠ, διαπιστώθηκε ότι στο Όρος Αιγάλεω, στη θέση Λακκώματα Σχιστού Περάματος, υπάρχει σε δασική και αναδασωτέα έκταση, επικίνδυνος ΧΑΔΑ που προκαλεί ανεπίτρεπτη περιβαλλοντική υποβάθμιση, επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, κυρίως λόγω της ανεξέλεγκτης απόρριψης φωσφογύψου. Ο φωσφογύψος που προέρχεται από το πρώην εργοστάσιο Λιπασμάτων Δραπετσώνας, παρουσιάζει αυξημένη ραδιενέργεια (580 έως 1180 Bq/kg σε αντίθεση με το σύνηθες των 15 ως 100 Bq/kg, μετρήσεις Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας). Η ποσότητα του υπολογίζεται περίπου σε 10.000.000 τόνους και συσσωρεύτηκε μέσα σε διάστημα 20 ετών χωρίς οποιαδήποτε αντίδραση από τις αρμόδιες κατά νόμο υπηρεσίες.

ΠΕΣΥΔΑΠ ΧΑΔΑ

Ο ΠΕΣΥΔΑΠ υλοποίησε έργο αποκατάστασης του επικίνδυνου Χ.Α.Δ.Α. Η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτήθηκε από το αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» με τρεις βασικούς στόχους:

  • Ο πρώτος ήταν να απομακρυνθούν όσα στερεά απόβλητα είχαν απορριφθεί και να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς. Αυτό έγινε, στο μέτρο του δυνατού, και μεταφέρθηκαν στο ΧΥΤΑ Λιοσίων.
  • Ο δεύτερος ήταν να αποτραπεί η περαιτέρω ρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα, από τα βρόχινα νερά, τα οποία περνούσαν μέσα από τα στρώματα φωσφογύψου.
  • Ο τρίτος ήταν να μπλοκαριστεί η μεταφορά σκόνης φωσφογύψου σε κατοικημένες περιοχές, λόγω των δυτικών ανέμων που επικρατούν στην περιοχή.