Αποτεφρωτήρας

Αποτεφρωτήρας Ζώων

Το αυτοκίνητο του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ  το οποίο φέρει ψυγείο συντήρησης ζώων, με ένα τηλεφώνημα παραλαμβάνει το νεκρό ζώο από την οικία του ενδιαφερομένου ή από κτηνιατρείο στο οποίο έχει γίνει η ευθανασία του ζώου.

Το μεταφέρει στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ για αποτέφρωση, είτε με άλλα ζώα είτε μεμονωμένα, σε ημερομηνία που καθορίζεται από τον υπεύθυνο του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.

Το τιμολόγιο αποτέφρωσης των νεκρών ζώων έχει ως εξής:

    1. Πολλά νεκρά ζώα μαζί

α) Για νεκρά ζώα ιδιοκτησίας πολιτών που είναι δημότες των Δήμων μελών 150€/ζώο
β) Για νεκρά ζώα ιδιοκτησίας πολιτών που είναι δημότες Δήμων μη μελών 250€/ζώο.

    1. Μεμονωμένο νεκρό ζώο

α) Για μεμονωμένο νεκρό ζώο ιδιοκτησίας πολίτη που είναι δημότης Δήμου μέλους 400€.
β) Για μεμονωμένο νεκρό ζώο ιδιοκτησίας πολίτη που είναι δημότης Δήμου μη μέλους 500€.

Η στάχτη του νεκρού ζώου παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του νεκρού ζώου μέσα σε ειδικό δοχείο.

Αποτεφρωτήρας Αποτεφρωτήρας