Διάγραμμα Ροής - Χειρισμός των Αδέσποτων

Το ΔΙΚΕΠΑΖ

Η Ενημέρωση των Δήμων

k19Σύμφωνα με το άρθρο 1 του "Κανονισμού
που διέπει τον τρόπο ελέγχου των αδέσποτων ή μη σκύλων ή άλλων ζώων και πτηνών", κανένας σκύλος που είναι δηλωμένος σε ένα Δήμο ή Κοινότητα δεν επιτρέπεται να μεταφερθεί σε άλλη πόλη χωρίς την άδεια του Δήμου στην περιφέρεια του οποίου διατηρείται ή χωρίς την άδεια του Δήμου ή της Κοινότητας υποδοχής του.

Για το λόγο αυτό η περισυλλογή των αδέσποτων ζώων θα γίνεται κατόπιν συνεννοήσεως του διοικητικού υπευθύνου του Δι.Κε.Π.Α.Ζ με τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας καθαριότητας του εκάστοτε Δήμου ή με τον νόμιμο αναπληρωτή του επόπτη καθαριότητας, αφού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το αρμόδιο γραφείο ή τμήμα για τον έλεγχο των αδέσποτων ζώων υπάγεται στον τομέα της Δημοτικής ή Κοινοτικής υπηρεσίας καθαριότητας.

Συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος ή επόπτης καθαριότητας ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου ενημερώνει για τον αριθμό των ζώων που επιθυμεί να περισυλλεγούν καθώς και την ακριβή τοποθεσία παραμονής τους.
Στη συνέχεια προγραμματίζεται από κοινού η ημερομηνία περισυλλογής, αν δεν είναι εφικτή η άμεση επέμβαση.
Στις επείγουσες περιπτώσεις (π.χ. τραυματισμός ζώου) ενεργοποιείται ο μηχανισμός του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ για την άμεση επίλυση του προβλήματος.

Η Περισυλλογή των αδέσποτων ζώων

Η περισυλλογή πραγματοποιείται από συγκεκριμένο συνεργείο περισυλλογής αδέσποτων και επικίνδυνων σκύλων το οποίο συγκροτείται για ορισμένο χρόνο
και περιοχή δράσης με νομαρχιακή απόφαση.

Οι υπάλληλοι που απαρτίζουν το συνεργείο έχουν κατάλληλη αγωγή και εκπαίδευση σε θέματα μεταχείρισης ζώων.
 
Βασική επιδίωξη των συνεργείων είναι η σύλληψη των αδέσποτων και επικίνδυνων σκύλων.

Αδέσποτοι χαρακτηρίζονται οι σκύλοι όταν δεν έχουν σπίτι ή βρίσκονται εκτός των ορίων του σπιτιού τους ή του φύλακά τους και δεν βρίσκονται υπό άμεση επίβλεψη ή έλεγχο κανενός ιδιοκτήτη ή φύλακα.
Υπό άμεση επιτήρηση ή έλεγχο θεωρείται ο σκύλος όταν οδηγείται δεμένος με ασφαλές μέσο (λουρί, αλυσίδα κ.λ.π.) ή φέρει φίμωτρο και βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τον συνοδό του.
Από τους περιορισμούς αυτούς εξαιρούνται οι ποιμενικοί και κυνηγετικοί σκύλοι κατά τη διάρκεια της φύλαξης του ποιμνίου ή του κυνηγίου.
Στη διαδικασία περισυλλογής των ζώων είναι δυνατό να παραβρίσκονται αν το επιθυμούν εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι ζωοφιλικών σωματείων οι οποίοι θα ενημερώνονται από τους υπαλλήλους του ΔI.ΚE.Π.Α.Ζ.

Η Εισαγωγή των ζώων στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ.

k17Τα ζώα μετά την περισυλλογή τους οδηγούνται στην αίθουσα αναμονής όπου γίνεται η καταχώρησή τους στο βιβλίο διακίνησης (καταχώρησης ) ζώων.
Στο βιβλίο αυτό αναγράφονται όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ημερομηνία εισαγωγής τους στο ΔI.ΚE.Π.Α.Ζ, το Δήμο και την περιοχή από την οποία περισυνελέγησαν, τη ράτσα και το χρώμα τους, την ηλικία τους, τον κωδικό τους αριθμό, τους υπεύθυνους περισυλλογής και παραλαβής των ζώων καθώς και παρατηρήσεις αυτών για την γενική εικόνα των ζώων, ώστε να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή τόσο για την προστασία των ίδιων των ζώων όσο και των υπαλλήλων που έρχονται σε επαφή μ' αυτά.
Στον προαναφερόμενο πίνακα συμπληρώνεται και η ημερομηνία επαναφοράς των ζώων στον τόπο περισυλλογής τους αφού πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες ενέργειες που θα υποδείξει ο κτηνίατρος ύστερα από τον έλεγχο που θα πραγματοποιήσει. Η καταχώρηση γίνεται και ηλεκτρονικά σε ειδική βάση δεδομένων. (Δείγμα του προαναφερόμενου πίνακα παρατίθεται στο παράρτημα 1)
Σε κάθε ζώο δίνεται κωδικός αριθμός ο οποίος αναγράφεται σε περιλαίμιο με τρόπο εμφανή ώστε να είναι δυνατή ανά πάσα στιγμή η αναγνώριση του ζώου.

Αφού τοποθετηθεί το ειδικό περιλαίμιο στο ζώο, φωτογραφίζεται με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και η φωτογραφία του καταχωρείται στα ηλεκτρονικά αρχεία του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία του ζώου.

Ο Κτηνιατρικός Έλεγχος

k05Τα ζώα οδηγούνται στην αίθουσα εξέτασης όπου ο κτηνίατρος προβαίνει στις απαιτούμενες εξετάσεις και διαγνώσεις, στην εφαρμογή της ενδεδειγμένης θεραπευτικής αγωγής όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο καθώς και σε κατά νόμο δήλωση των νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης που διέγνωσε, στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή. Προγραμματίζει δε την επέμβαση στείρωσης στα ζώα που δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί στο παρελθόν.
Για τα ζώα που διαπιστώνει ότι είναι βαριά τραυματισμένα ή διαπιστωθεί ότι φέρουν ζωοανθρωπονόσους, συγκαλεί την "επιτροπή ηθικής" (αποτελείται από κτηνίατρο του ΔΙΚΕΠΑΖ και από ισάριθμα μέλη του Συνδέσμου Δήμων περιοχής Πειραιά & Δ. Αττικής και εκπροσώπους των ζωοφιλικών σωματείων), η οποία αποφασίζει για τις απαιτούμενες ενέργειες.
 
Ο κτηνίατρος υποχρεούται να τηρεί τα εξής βιβλία κατάλληλα θεωρημένα και αριθμημένα :       
  • Βιβλίο επιθεωρήσεων.     
  • Βιβλίο καταχωρήσεως διαγιγνωσκόμενων μεταδοτικών νοσημάτων .     
  • Βιβλίο διενεργουμένων προληπτικών εμβολιασμών εναντίον μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δηλώσεως.     
  • Βιβλίο υγιεινής καταστάσεως εισερχόμενων και εξερχόμενων ζώων.       
Επίσης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει εγγράφως στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής στο τέλος κάθε μήνα, τους πραγματοποιούμενους εμβολιασμούς κατά των μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης. Επιπλέον μεριμνά και επιβλέπει για την διατήρηση καλών συνθηκών διαβίωσης των ζώων, την διενέργεια απολυμάνσεων και την εν γένει καθαριότητα των χώρων, και σκευών και όλων των εγκαταστάσεων και ελέγχει την καταλληλότητα της χορηγούμενης τροφής και νερού.
 

Η ταξινόμηση στους χώρους φιλοξενίας

k06Μετά το πέρας του κτηνιατρικού ελέγχου τα ζώα διαχωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους και με βάση το ιατρικό δελτίο που συντάσσει ο κτηνίατρος, οδηγούνται στην αίθουσα νοσηλείας ή σε μία από τις αίθουσες παραμονής. Οι αίθουσες παραμονής φιλοξενούν ζώα παρεμφερούς μεγέθους ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα επιβολής μεγάλων ζώων σε μικρά.
 
Τα ζώα που φέρουν μεταδοτικά νοσήματα οδηγούνται σε ειδικά διαμορφωμένο και απομονωμένο χώρο, ώστε να αποφεύγεται η μετάδοση των νοσημάτων. Στους χώρους αυτούς οδηγούνται τα ζώα αφού πρώτα καθαριστούν από του αρμόδιους υπαλλήλους που είναι άτομα ειδικά επιλεγμένα με εμπειρία στην περιποίηση των ζώων αλλά και ευαισθησία γι' αυτά. Αποτελούν το βοηθητικό προσωπικό του ΔI.ΚE.Π.Α.Ζ, αποκαλούνται φροντιστές σκύλων και είναι ντυμένοι με κατάλληλη στολή κατά τις ώρες εργασίας τους, την οποία οφείλουν να διατηρούν σε άριστη κατάσταση καθαριότητας. Ασχολούνται καθημερινά με την παρασκευή ή προετοιμασία της τροφής των ζώων αλλά και γενικότερα με την φροντίδα τους.
 
Οι τροφές και όλα τα υλικά (σκεύη κ.α.) που απαιτούνται για την φροντίδα των ζώων φυλάσσονται σε αποθηκευτικό χώρο όπου επικρατούν άψογες συνθήκες υγιεινής.
 
Τα αντικείμενα και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την αισθητική περιποίηση και την εν γένει καθαριότητα του σώματος των ζώων διατηρούνται σε άριστη κατάσταση και λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα αποφυγής διασποράς των μεταδοτικών νοσημάτων μέσω αυτών.
 
Στις αίθουσες παραμονής διατίθεται επαρκής χώρος ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη κατάκλιση και μετακίνηση των ζώων. Αυτές διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από άποψη συντήρησης και καθαριότητας. Οι υπάλληλοι καθαριότητας πλένουν καθημερινά τους χώρους, τα σκεύη εντός των οποίων παρασκευάζονται ή χορηγούνται οι τροφές και το νερό καθώς και κάθε αντικείμενο ή υλικό το οποίο χρησιμοποιείται. Γενικά τηρείται σχολαστική καθαριότητα και ανανεώνεται η στρωμνή καθημερινά.
 
Μία φορά το μήνα, πραγματοποιείται γενική απολύμανση χώρου, οργάνων και σκευών και αναγράφεται η ημερομηνία διενέργειας της στο ειδικά για το σκοπό αυτό τηρούμενο βιβλίο.
Ο διοικητικός υπεύθυνος μεριμνά για την πραγματοποίηση, με ενδεικνυόμενα μέσα, εξόντωσης εντόμων, εξωπαρασίτων και επιβλαβών τρωκτικών.
 
Επίσης είναι υποχρεωμένος να αναφέρει εγγράφως στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής στο τέλος κάθε μήνα, τους πραγματοποιούμενους εμβολιασμούς κατά των μεταδοτικών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης. Επιπλέον μεριμνά και επιβλέπει για την διατήρηση καλών συνθηκών διαβίωσης των ζώων, την διενέργεια απολυμάνσεων και την εν γένει καθαριότητα των χώρων, οργάνων και σκευών και όλων των εγκαταστάσεων και ελέγχει την καταλληλότητα της χορηγούμενης τροφής και νερού.
 
 ΔΙΚΕΠΑΖ P 24 320x200P 31 320x200
 

Η Στείρωση των ζώων 

Για την ολοκληρωμένη και ορθολογική αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων, γίνεται η προγραμματισμένη από τον κτηνίατρο στείρωση τους στο χειρουργείο του ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ το οποίο διαθέτει άρτιο και σύγχρονο εξοπλισμό. Μετά την επέμβαση τα ζώα παρακολουθούνται για διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας και τους παρέχεται η κατάλληλη φροντίδα και αγωγή
 
Μετά την ολοκλήρωση των προγραμματισμένων ενεργειών και εφόσον δεν συντρέχει λόγος παραμονής των ζώων στο ΔΙ.ΚΕ.Π.Α.Ζ αυτά οδηγούνται πίσω στο χώρο από τον οποίο αποσπάστηκαν ώστε να μην υπάρχει διαταραχή της οικολογικής ισορροπίας.
 

DIKEPAZ