Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 17:53

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου 2020)

Κορυδαλλός,06/03/2020

 

Αριθ.πρωτ. 410

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για το έτος 2020, προϋπολογισμού Έξι Χιλιάδων Οκτακόσιων Εξήντα Δύο Ευρώ και Σαράντα Τριών λεπτών (6.862,43€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με:

  1. Το με αριθμό πρωτ. 352/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006360867
  2. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 6/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού
  3. Το με αριθμό πρωτ. 356/28-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης
  4. Τη με αριθμό πρωτ. 402/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-159) με ΑΔΑ: Ω2ΓΛΟΡΙΕ-ΟΑ8 και ΑΔΑΜ: 20REQ006387837 καταχώρηση εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/03/2020 και ώρα 11:00π.μ., είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα προς προμήθεια είδη:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Τίτλος: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»

(ΚΑ:10-6612.001 Π/Υ οικ. Έτους 2020)

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

ΜΟΝ.

 

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΚΛΑΣΕΡ τύπου SKAG ή ισοδύναμου προϊόντος Α4 8-32, ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

160

0,90

144,00

2

ΚΛΑΣΕΡ τύπου SKAG ή ισοδύναμου προϊόντος Α4 8-32, KOKKINO

ΤΕΜ

80

0,90

72,00

3

ΚΛΑΣΕΡ τύπου SKAG ή ισοδύναμου προϊόντος Α4 8-32, ΜΑΥΡΟ

ΤΕΜ

80

0,90

72,00

4

ΚΛΑΣΕΡ τύπου SKAG ή ισοδύναμου προϊόντος Α4 8-32, ΚΙΤΡΙΝΟ

ΤΕΜ

80

0,90

72,00

5

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Α4 DIN No 5 σε πακέτο των 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

30

1,50

45,00

6

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Α4 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ L σε πακέτο των 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

2,90

2,90

7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Α4

ΠΑΚΕΤΟ

1

10,50

10,50

8

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Α4 σε πακέτο των 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

10,50

10,50

9

ΧΑΡΤΙ ΕΚΥΤΥΠΩΤΗ Α4 160 gr κίτρινο χαρτ. σε πακέτο των 250 φύλλων

ΠΑΚΕΤΟ

10

3,00

30,00

10

ΧΑΡΤΙ ΕΚΥΤΥΠΩΤΗ Α4 σε κούτα των 5 πακέτων των 80gr /m2 (500 φύλλα)

ΚΟΥΤΑ

120

15,00

1800,00

11

ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΟΝΙ, 160gr σε πακέτο των 250 φύλλων

ΠΑΚΕΤΟ

60

3,00

180,00

12

ΧΑΡΤΙ ΕΚΥΤΥΠΩΤΗ Α3 σε κούτα των 5 πακέτων των 80gr (500 φύλλα)

ΚΟΥΤΑ

6

27,00

162,00

13

ΣΤΥΛΟ τύπου UNIBALL ή ισοδύναμου προϊόντος 0.5 ΜΠΛΕ σε πακέτα 12 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

6

13,50

81,00

14

ΣΤΥΛΟ τύπου UNIBALL ή ισοδύναμου προϊόντος 0.5 KOKKINO σε πακέτα 12 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

3

13,50

40,50

15

ΣΤΥΛΟ τύπου UNIBALL ή ισοδύναμου προϊόντος 0.5 ΜΑΥΡΟ σε πακέτα 12 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

13,50

27,00

16

ΣΤΥΛΟ τύπου FABER CASTELL MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος ΜΠΛΕ σε πακέτα 20 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

5

7,20

36,00

17

ΣΤΥΛΟ τύπου FABER CASTELL MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος KOKKINO σε πακέτα 20 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

3

7,20

21,60

18

ΣΤΥΛΟ τύπου FABER CASTELL MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος ΜΑΥΡΟ σε πακέτα 20 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

7,50

7,50

19

ΣΤΥΛΟ τύπου BIC MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος ΜΠΛΕ σε πακέτα 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

5

11,10

55,50

20

ΣΤΥΛΟ τύπου BIC MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος KOKKINO σε πακέτα 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

11,10

22,20

21

ΣΤΥΛΟ τύπου BIC MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος ΜΑΥΡΟ σε πακέτα 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

11,10

22,20

22

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ No 3 σε κουτί των 100 τεμ.

ΤΕΜ

60

0,28

16,80

23

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ No 5 σε κουτί των 100 τεμ.

ΤΕΜ

30

0,40

12,00

24

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ No 7 σε κουτί των 100 τεμ.

ΤΕΜ

7

0,90

6,30

25

ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

3

0,90

2,70

26

ΒΑΣΗ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

2

1,60

3,20

27

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

ΤΕΜ

5

1,15

5,75

28

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΤΖΕΝΤΑ 2020

ΤΕΜ

5

6,75

33,75

29

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ

ΤΕΜ

1

6,85

6,85

30

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΜΙΚΡΟ

ΤΕΜ

1

4,75

4,75

31

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΓΡΑΦΗΣ G-5/G7 ΓΙΑ PROJECTOR σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

1

15,85

15,85

32

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ σε σετ των 6 τεμ.

ΣΕΤ

4

3,65

14,60

33

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ σε σετ των 6 τεμ.

ΣΕΤ

4

3,65

14,60

34

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΟΖ σε σετ των 6 τεμ.

ΣΕΤ

4

3,65

14,60

35

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ F & B (ΜΥΤΕΡΗ & ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ) σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

4

8,05

32,20

36

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΧΟΝΤΡΗ ΜΥΤΗ

ΤΕΜ

4

1,40

5,60

37

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΠΕΝΑΚΙ

ΤΕΜ

4

1,40

5,60

38

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

1

14,50

14,50

39

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ

ΤΕΜ

3

2,20

6,60

40

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΠΛΟ σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

4

7,65

30,60

41

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΕΜ

1

1,65

1,65

42

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΑ

ΤΕΜ

10

0,90

9,00

43

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΑ

ΤΕΜ

2

1,80

3,60

44

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΤΕΜ

12

10,00

120,00

45

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΤΕΜ

2

8,00

16,00

46

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ σε κουτί 10 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

2

4,00

8,00

47

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ σε κουτί 10 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

25

6,00

150,00

48

POST-IT ΜΕΓΕΘΟΥΣ 75Χ75 χρωμ. 400 φύλλα

ΤΕΜ

8

1,80

14,40

49

POST-IT ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 50Χ40 σε πακέτο των 3 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

6

1,50

9,00

50

POST-IT ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ σε πακέτο των 10 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

5

4,00

20,00

51

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΑΠΛΟ ΜΟΝΟ

ΤΕΜ

20

0,75

15,00

52

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

ΤΕΜ

5

1,80

9,00

53

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΤΕΜ

10

1,90

19,00

54

ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΟΝΔΡΑ ΜΕΓΑΛΑ

KG

2

5,00

10,00

55

ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΠΤΑ ΜΕΓΑΛΑ

KG

2

5,00

10,00

56

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ (ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.)

ΣΕΤ

2

7,50

15,00

57

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΑΥΡΑ

ΤΕΜ

10

2,50

25,00

58

BINDER CLIPS 32MM σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

3

1,00

3,00

59

BINDER CLIPS 41MM σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

3

1,30

3,90

60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΣ 60 x 90

ΤΕΜ

1

8,50

8,50

61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ 60 x 90

ΤΕΜ

1

7,50

7,50

62

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΕΜ

1

1,30

1,30

63

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ

ΤΕΜ

3

0,90

2,70

64

ΠΙΝΕΖΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3

0,75

2,25

65

CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ 740 -GB σε πακέτο των 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

13,50

13,50

66

DVD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ 72 min. σε πακέτο των 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

13,50

13,50

67

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 300 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜ

8

18,50

148,00

68

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 200 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜ

4

15,00

60,00

69

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ των 300 φύλλων

ΤΕΜ

9

14,50

130,50

70

ΤΕΤΡΑΔΙΟ Α4 50 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΕΜ

10

0,85

8,50

71

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 70 x 30mm, με αυτοκόλλητο σε πακέτο 100 φύλλων.

ΠΑΚΕΤΟ

5

11,80

59,00

72

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 105 x 74mm, με αυτοκόλλητο σε πακέτο 100 φύλλων.

ΠΑΚΕΤΟ

5

15,00

75,00

73

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 85 x 54mm σε πακέτο 10 φύλλων

ΠΑΚΕΤΟ

20

13,50

270,00

74

ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ - ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΓΑΛΟ (25 φύλλων)

ΤΕΜ

4

5,00

20,00

75

ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 PRES-PAN ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ σε πακέτο των 10 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

30

5,30

159,00

76

ΦΑΚΕΛΟΣ A3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΜΠΕΖ σε πακέτο των 250 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

16,00

32,00

77

ΦΑΚΕΛΟΣ A3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΜΠΕΖ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

TEM

20

0,60

12,00

78

ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ σε σετ 10 τεμ.

ΣΕΤ

2

5,50

11,00

79

ΦΑΚΕΛΟΣ 37 Χ 50 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

TEM

100

0,35

35,00

80

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1/2 Α4 ΛΕΥΚΟ σε πακέτο 500 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

20,00

40,00

81

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1/3 Α4 ΛΕΥΚΟ σε πακέτο 500 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

10,00

20,00

82

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 ΜΠΕΖ σε πακέτο 250 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

14,50

29,00

83

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 ΛΕΥΚΟ σε πακέτο 250 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

13,50

27,00

84

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α5 ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ σε πακέτο 500 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

12,00

12,00

85

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α5 ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΪ σε πακέτο 500 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

11,50

11,50

86

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α3 ΛΕΥΚΟ σε πακέτο 250 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

14,00

14,00

87

ΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α3 σε πακέτο 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

20,00

40,00

88

ΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α4 σε πακέτο 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

3

10,00

30,00

89

ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ Α4 σε πακέτο των 12 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

3

16,00

48,00

90

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΤΕΜ

50

1,50

75,00

91

ΝΤΟΣΙΕ Α4 PRES-PAN, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ σε σετ των 12 τεμ.

ΣΕΤ

7

5,50

38,50

92

ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΣΕ ΣΕΤ ΤΩΝ 25 τεμ.

ΣΕΤ

20

9,50

190,00

93

ΜΠΛΟΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α4 ΡΙΓΕ 100 φύλλων σε πακέτο των 15 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

13,50

13,50

94

ΜΠΛΟΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α4 ΛΕΥΚΟ 100 φύλλων σε πακέτο των 15 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

13,50

13,50

95

ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α5 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ 100 φύλλων σε πακέτο των 15 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

7

6,00

42,00

96

ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ 24 cm

ΤΕΜ

3

1,80

5,40

97

ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ

ΤΕΜ

5

0,60

3,00

98

ΞΥΣΤΡΑ

ΤΕΜ

4

0,48

1,92

99

ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

ΤΕΜ

5

1,35

6,75

100

ΜΟΛΥΒΙΑ Νο 2 τύπου FABER σε κουτί των 12 τεμ.

KOYTI

7

2,40

16,80

101

ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 2 χιλ. τύπου FABER

ΤΕΜ

2

1,60

3,20

102

ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

2

5,50

11,00

103

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ

ΤΕΜ

5

10,00

50,00

104

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 4913

ΤΕΜ

5

11,00

55,00

105

ΧΑΡΑΚΑΣ 50 cm

ΤΕΜ

2

0,55

1,10

106

ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD/DVD ΧΑΡΤΙΝΕΣ σε σετ 12 τεμ.

ΣΕΤ

1

1,00

1,00

107

ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD/DVD ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ σε σετ 12 τεμ.

ΣΕΤ

1

3,00

3,00

108

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ 100 φύλλων

ΤΕΜ

1

20,00

20,00

109

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

ΤΕΜ

2

2,50

5,00

110

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΜ

3

5,00

15,00

   

ΣΥΝΟΛΟ

5.534,22€

   

Φ.Π.Α. 24%

1.328,21€

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

6.862,43€

             

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους υποχρεούνται να επισυνάπτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ισοδύναμα επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω θα ισοδυναμεί με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης