Παρασκευή, 06 Μαρτίου 2020 18:11

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου και σιδήρου 2020)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

Κορυδαλλός, 06/03/2020

 

Αριθ.πρωτ. 412

 

Θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος

 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου και σιδήρου για την κάλυψη υπηρεσιακών του αναγκών κατά το έτος 2020, προϋπολογισμού ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΩΝ (13.983,98€) πλέον Φ.Π.Α., ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΕΣΣΕΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (17.340,14€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με:

  1. Το με αριθμό πρωτ. 354/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006361048
  2. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 9/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού
  3. Το με αριθμό πρωτ. 358/28-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης
  4. Τη με αριθμό πρωτ. 404/05-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-163) με ΑΔΑ: ΨΘ6ΑΟΡΙΕ-ΒΔΗ και ΑΔΑΜ: 20REQ006387852καταχώρηση εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/03/2020 και ώρα 11:00π.μ., είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα προς προμήθεια είδη:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τίτλος: Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου και σιδήρου

(ΚΑ: 70-6699.002 Π/Υ οικ. Έτους 2020)

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΑΞΙΑ

1

ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΚΡΟΥΝΟΣ 1/2"

ΤΕΜ.

10

2,80

28,00

2

ΑΛΟΙΦΗ τύπου BROCLEAN 125gr

ΤΕΜ.

5

2,80

14,00

3

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ τύπου STIHL

ΤΕΜ.

10

33,00

330,00

4

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΑΜΕΣ ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ (10ΤΕΜ)

ΤΕΜ.

10

1,10

11,00

5

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚO ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 300ml

ΤΕΜ.

15

6,10

91,50

6

ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚO ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 300ml ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ

ΤΕΜ.

7

6,60

46,20

7

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ ΑΠΛΟ

ΤΕΜ.

10

5,50

55,00

8

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΛΟΥΚΕΤΟ

ΤΕΜ.

5

9,50

47,50

9

ΑΦΡΟΣ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 750ml

ΤΕΜ.

5

5,00

25,00

10

ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 3,5 X 25

ΤΕΜ.

1000

0,10

100,00

11

ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ 3,5 X 35

ΤΕΜ.

500

0,02

10,00

12

ΒΙΔΕΣ ΑΥΤΟΔΙΑΤΡΗΤΕΣ ΠΛΑΤΥΚΕΦΑΛΕΣ 4,2 X 16

ΤΕΜ.

2000

0,02

40,00

13

ΒΙΔΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΜΕ ΜΥΤΗ 3,5 X 25

ΤΕΜ.

500

0,02

10,00

14

ΒΙΔΕΣ ΕΞ. ΙΝΟΧ τύπου DΙΝ 933 - Α2 Μ 8 Χ 30

ΤΕΜ.

10

0,30

3,00

15

ΒΙΔΕΣ ΕΞ. ΙΝΟΧ τύπου DΙΝ 933 - Α2 Μ 8 Χ 70

ΤΕΜ.

10

0,50

5,00

16

ΒΙΔΕΣ ΕΞ. ΙΝΟΧ τύπου DΙΝ 933 - Α2 Μ10 Χ 20

ΤΕΜ.

10

0,40

4,00

17

ΒΙΔΕΣ ΕΞ. ΣΙΔΗΡΕΣ τύπου DΙΝ 933   8Χ 50ΓΑΛΒ

ΤΕΜ.

10

0,10

1,00

18

ΒΙΔΕΣ ΕΞ. ΣΙΔΗΡΕΣ τύπου DΙΝ 933   8Χ 70

ΤΕΜ.

10

0,20

2,00

19

ΒΙΔΕΣ ΡΗΙLΙΡS ΙΝΟΧ τύπου DΙΝ 965   5Χ30

ΤΕΜ.

10

0,15

1,50

20

ΓΑΝΤΙΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

ΖΕΥΓΟΣ

7

29,30

205,10

21

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΙΑΣΩΝ ΓΚΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟ

ΖΕΥΓΟΣ

30

2,80

84,00

22

ΓΚΡΟΒΕΡ ΣΙΔΗΡΑ τύπου DΙΝ 127 Β   Φ 8ΓΑΛΒ

ΤΕΜ.

10

0,03

0,30

23

ΓΚΡΟΒΕΡ ΣΙΔΗΡΑ τύπου DΙΝ 127 Β   Φ 10ΓΑΛΒ

ΤΕΜ.

10

0,03

0,30

24

ΓΥΑΛΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ πλαστικά

ΤΕΜ.

30

4,00

120,00

25

ΓΩΝΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 30χ30 ΝΙΚΕΛ

ΤΕΜ.

10

0,07

0,70

26

ΓΩΝΙΕΣ Φ80 ΚΟΚΚΙΝΕΣ

ΤΕΜ.

5

4,50

22,50

27

ΓΩΝΙΕΣ Φ15

ΤΕΜ.

10

2,90

29,00

28

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ τύπου BENMAN 430mmx7,6mm ( πακέτα των 100 τεμ.)

ΠΑΚΕΤΟ

3

7,20

21,60

29

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ τύπου ΒΕΝΜΑΝ 4,8ΜΜ Χ 200 (πακέτα των 100 τεμ.)

ΠΑΚΕΤΟ

3

3,30

9,90

30

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ τύπου ΒΕΝΜΑΝ 4,8ΜΜ Χ 200 (πακέτα των 100 τεμ.)

ΠΑΚΕΤΟ

3

3,20

9,60

31

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΜΑΥΡΑ τύπου ΒΕΝΜΑΝ 4,8ΜΜ Χ 250 (πακέτα των 100 τεμ.)

ΠΑΚΕΤΟ

3

4,00

12,00

32

ΠΛΑΣΤ ΣΦΙΓΚΤ ΚΑΛΩΔ ΜΑΥΡΟ 3,5Χ200Μ (πακέτα των 100 τεμ)

ΠΑΚΕΤΟ

3

2,80

8,40

33

ΠΛΑΣΤ ΣΦΙΓΚΤ ΚΑΛΩΔ ΜΑΥΡΟ 4,8Χ280 τύπου WURTH (πακέτα των 100 τεμ)

ΠΑΚΕΤΟ

3

5,50

16,50

34

ΠΛΑΣΤ.ΣΦΙΓΚΤΗΡ.ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΑΥΡΟ 3,6χ140mm (πακέτα των 100 τεμ)

ΠΑΚΕΤΟ

3

1,70

5,10

35

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ

ΤΕΜ.

5

3,30

16,50

36

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ 115x1

ΤΕΜ.

20

0,80

16,00

37

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Φ350

ΤΕΜ.

20

5,50

110,00

38

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ τύπου ULTRA 125χ1χ22,2

ΤΕΜ.

10

1,10

11,00

39

ΔΙΣΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Φ125

ΤΕΜ.

2

7,70

15,40

40

ΖΕΥΓΑΡΙ ΠΟΜΟΛΑ

ΤΕΜ.

5

16,50

82,50

41

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙO τύπου FINCORD OERLICON M 2.50 mm (KOINO)

KG

10

2,90

29,00

42

ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΚΑΣΕΤΑ (ΠΛΑΤΗ)

ΤΕΜ.

2

32,00

64,00

43

ΚΑΛΩΔΙΟ 7Χ1

ΜΕΤΡΟ

30

1,80

54,00

44

ΚΑΛΩΔΙΟ 2,5 'NYA σε μέτρα

ΜΕΤΡΟ

300

0,90

270,00

45

ΚΑΛΩΔΙΟ NYAF 10 ΑΥΤΟΚ/ΤΟΥ ΚΑΦΕ σε μέτρα

ΜΕΤΡΟ

10

1,50

15,00

46

ΚΑΛΩΔΙΟ NYY 3x2,5 σε μέτρα

ΜΕΤΡΟ

100

1,30

130,00

47

ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡ/ΣΗΣ 16mm 25ΚΑΡΕ

ΜΕΤΡΟ

10

3,30

33,00

48

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 10mm

ΤΕΜ.

5

2,80

14,00

49

ΚΑΡΥΔΑΚΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 13mm

ΤΕΜ.

5

2,80

14,00

50

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 140 ΧΙΛ

ΤΕΜ.

2

2,70

5,40

51

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΜΙΚΡΟ   ΑΠΛΟ

ΤΕΜ.

2

1,10

2,20

52

ΚΕΝΤΡΑΔΟΡΟΣ τύπου MACO 32-210mm

ΤΕΜ.

1

8,80

8,80

53

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠ.ΚΟΥΤ. ΚΥΛ25/Κ25 CAS

ΤΕΜ.

4

7,70

30,80

54

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ 20ΜΜ τύπου MARTIN

ΤΕΜ.

2

6,20

12,40

55

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ 25mm τύπου MARTIN

ΤΕΜ.

2

6,10

12,20

56

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑΣ ΜΠΙΛΙΑΣ τύπου MARTIN 20MM

ΤΕΜ.

2

7,70

15,40

57

ΚΟΛΛΑ τύπου LOCTITE 406   20 ML

ΤΕΜ.

5

19,00

95,00

58

ΚΟΛΛΗΣΗ ΧΑΛΚΟΥ 95 200gr

ΤΕΜ.

5

7,20

36,00

59

ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ τύπου SDL 932 SI

ΤΕΜ.

1

7,70

7,70

60

ΚΟΜΙΝΤΑΤΕΡ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΤΕΜ.

5

3,30

16,50

61

ΚΟΦΤΗΣ ΜΟΚ.ΑΥΤΟΜ. Τύπου BENMAN & ΡΟΔΑΚΙ 6 ΛΑΜΕΣ

ΤΕΜ.

1

7,20

7,20

62

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΑΠΛΟΣ CHROM (27-27) 54MM

ΤΕΜ.

1

6,10

6,10

63

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΕ ΕΓΚΟΠΕΣ τύπου SATIN 60MM

ΤΕΜ.

1

9,40

9,40

64

KΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΤ. 10ΜΜ Φ6

ΤΕΜ.

1

0,20

0,20

65

KΩΣ ΠΡΕΣΣΑΣ ΒΤ. 10ΜΜ Φ8

ΤΕΜ.

2

0,30

0,60

66

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ 5/74 mm/2,5

ΤΕΜ.

3

6,70

20,10

67

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ 74mm 4 5TMX   τύπου METABO

ΣΕΤ

2

7,20

14,40

68

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΕΓΑ τύπου METABO HSS 1,2 (5ΤΜΧ)

ΣΕΤ

2

5,20

10,40

69

ΛΑΜΕΣ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟΠΡΙΟΝΟ

ΤΕΜ.

5

40,00

200,00

70

ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ 105mm 5TMX ΜW

ΣΕΤ

2

9,50

19,00

71

ΛΑΜΠΑ LED 9W

ΤΕΜ.

15

7,80

117,00

72

ΛΑΜΠΕΣ LED 18W

ΤΕΜ.

20

6,50

130,00

73

ΛΑΜΠΕΣ τύπου OSRAM 8W

ΤΕΜ.

20

5,00

100,00

74

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1,5μ. 22W

ΤΕΜ.

25

6,50

162,50

75

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 1,2μ. 18W

ΤΕΜ.

30

4,50

135,00

76

ΛΑΜΠΕΣ 15W ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 31cmX48cm

ΤΕΜ.

15

7,00

105,00

77

ΛΑΜΠΕΣ 18W ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 72cmX27cm

ΤΕΜ.

10

9,00

90,00

78

ΛΑΜΠΕΣ 8W ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 33cmX26cm

ΤΕΜ.

10

3,00

30,00

79

ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΗΠΟΥ τύπου TRITON ΚΟΚΚΙΝΟ 1/2'ΣΙΛΙΚΟΝ.

ΜΕΤΡΟ

30

0,90

27,00

80

ΛΑΣΤΙΧΟ ΝΕΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ 25Μ

ΤΕΜ.

10

13,20

132,00

81

ΛΕΙΑΝΤΙΚΟ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ   K100

ΤΕΜ.

15

0,80

12,00

82

ΛΙΜΑ ΗΜΙΣΤΡΟΓΓΥΛΗ 8''

ΤΕΜ.

2

2,80

5,60

83

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ

ΤΕΜ.

5

2,80

14,00

84

ΜΑΣΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

ΤΕΜ.

1

5,00

5,00

85

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΕΛ.ΤΥΠΟΥ ΣΙΔΗΡ ΚΙΤΡΙ 3''

ΤΕΜ.

6

0,40

2,40

86

ΜΕΝΤΕΣΕΔΕΣ ΜΕ ΑΥΤΙ 20

ΤΕΜ.

4

1,40

5,60

87

ΜΕΝΤΕΣΕΣ 30χ40χ1.5 ΙΝΟΧ

ΤΕΜ.

20

2,80

56,00

88

ΜΕΤΡΟ 5Μ ΛΑΣΤ.ΠΕΡΙΒΛ.MTB-5-25

ΤΕΜ.

3

14,30

42,90

89

ΓΡΑΣΣΟ τύπου ΜΟΛΥΚΟΤ GOLD GRΑSS Υ.Θ 750gr

ΤΕΜ.

1

29,70

29,70

90

ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ τύπου WΟNDER

ΤΕΜ.

20

1,00

20,00

91

ΜΟΥΣΑΜΑΣ 5χ8

ΤΕΜ.

2

24,20

48,40

92

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

ΤΕΜ.

3

100,00

300,00

93

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΕΠΑΝ/ΜΕΝΗ τύπου ΜΑΚΙΤΑ 3Α BL1830

ΤΕΜ.

1

107,00

107,00

94

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3ΑΑΑ ΕΠΑΝ/ΜΕΝΕΣ 4300mAh

ΤΕΜ.

30

4,50

135,00

95

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΦΩΤ.ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΜ.

30

4,20

126,00

96

ΜΠΙΛΙΑ ΜΕ ΦΛΑΤΖΑ (ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ)

ΤΕΜ.

1

22,00

22,00

97

ΜΠΛΙΣΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 6LR 9V (συσκευασία 4 τεμ.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20

3,90

78,00

98

ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ AAA LR03 (συσκευασία 4 τεμ.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

30

3,10

93,00

99

ΜΠΛΙΣΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LR14 (συσκευασία 1 τεμ.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10

3,10

31,00

100

ΜΠΛΙΣΤΕΡ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ LR20 (συσκευασία 2 τεμ.)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

10

4,00

40,00

101

ΜΥΤΕΣ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΕΤ 2ΤΜΧ NEO TOOLS

ΤΕΜ.

5

3,30

16,50

102

ΜΥΤΕΣ ΜΑΚΙΤΑ ΤΙΤΑΝΙΟΥ ΚΟΝΤΕΣ PH 2-25

ΤΕΜ.

10

1,70

17,00

103

ΝΑΥΛΟΝ τύπου KRITIFIL PE 1011 σε ρολά των 50 κιλών περίπου το καθένα

ΚΙΛΑ

100

3,00

300,00

104

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3χ16

ΤΕΜ.

1000

0,02

20,00

105

ΝΟΒΟΠΑΝΟΒΙΔΕΣ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5χ40

ΤΕΜ.

1000

0,03

30,00

106

ΝΤΙΖΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου DΙΝ 975   8 Χ2000ΜΜ

ΤΕΜ.

2

2,20

4,40

107

ΞΥΛΙΝΟ ΧΕΡΟΥΛΙ ΒΑΡΙΑΣ τύπου ARIEX

ΤΕΜ.

3

11,00

33,00

108

ΞΥΣΤΡΑ ΥΦΑΛΩΝ τύπου ΒΕΝΜΑΝ

ΤΕΜ.

1

8,80

8,80

109

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΕΜ.

10

15,40

154,00

110

ΟΝΤΟΥΛΕ

ΚΙΛΑ

50

1,00

50,00

111

ΟΥΠΑΤ ΠΛΑΣΤΙΚΑ   ΝΟ 10

ΤΕΜ.

100

0,04

4,00

112

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 72cmX27cm

ΤΕΜ.

10

42,00

420,00

113

ΕΝΤΟΜΟΠΑΓΙΔΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 31cmX48cm

ΤΕΜ.

2

26,00

52,00

114

ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ τύπου STELVIO

ΖΕΥΓΟΣ

3

110,00

330,00

115

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞ.ΙΝΟΧ τύπου DΙΝ 934-Α2 Μ 5

ΤΕΜ.

1

0,03

0,03

116

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΕΞ.ΙΝΟΧ τύπου DΙΝ 934-Α2 Μ 8

ΤΕΜ.

1

0,09

0,09

117

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΧΑΛΥΒ. Τύπου DΙΝ 934-8 Μ 8 ΓΑΛΒΑΝ

ΤΕΜ.

1

0,03

0,03

118

ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΧΑΛΥΒ. Τύπου DΙΝ 934-8 Μ 8 ΓΑΛΒΑΝ

ΤΕΜ.

1

0,03

0,03

119

ΠΙΝΕΛΟ τύπου MORRIS H.ΜΑΥΡΟ Μ15-11/2

ΤΕΜ.

2

2,00

4,00

120

ΠΙΝΕΛΟ τύπου MORRIS H.ΜΑΥΡΟ Μ15-2

ΤΕΜ.

2

2,50

5,00

121

ΠΙΣΤΟΛΑΚΙ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ τύπου CLABER

ΤΕΜ.

2

7,20

14,40

122

ΠΙΣΤΟΛΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ 310ml τύπου BENMAN

ΤΕΜ.

2

14,30

28,60

123

ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΣΟΥΚΟ)

ΤΕΜ.

3

2,80

8,40

124

ΠΡΙΖΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ   (ΣΟΥΚΟ)

ΤΕΜ.

3

2,80

8,40

125

ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΟY ΙΣΙΟ 300ΜΜ τύπου MARTIN

ΤΕΜ.

1

7,70

7,70

126

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 50W

ΤΕΜ.

3

17,60

52,80

127

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ τύπου AQUAUNO SELECT

ΤΕΜ.

1

47,30

47,30

128

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ τύπου ''PRATICO''

ΤΕΜ.

4

38,50

154,00

129

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΕ ΑΣΦ.1/4 75mm

ΤΕΜ.

5

2,80

14,00

130

ΡΑΦΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 'METAL τύπου SHELF MR 1845 GRAY

ΤΕΜ.

15

68,20

1.023,00

131

ΡΟΔΑ ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΚΑΡΟΤΣΙΩΝ 4.00-8

ΤΕΜ.

5

30,30

151,50

132

ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ+Ε.Ε.

ΤΕΜ.

6

13,20

79,20

133

ΣΙΛΙΚΟΝΗ BASIC ΔΙΑΦΑΝΗ 280ML

ΤΕΜ.

20

2,30

46,00

134

ΣΙΛΙΚΟΝΗ τύπου CLEAR FIX 300ml

ΤΕΜ.

10

9,40

94,00

135

ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΚΟΛΛΑΕΙ&ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ ΛΕΥΚΗ 300Μ

ΤΕΜ.

10

8,30

83,00

136

ΣΙΛΙΚΟΝΗ τύπου ΣΑΛΑΜΙ PURAFLEX K11 BLACK 600ml

ΤΕΜ.

10

7,70

77,00

137

ΣΙΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 54m2 1,80

ΤΕΜ.

3

33,00

99,00

138

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΡΙΠΛΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 3Χ8

ΤΕΜ.

1

120,00

120,00

139

ΣΜΥΡΙΔΟΤΑΙΝΙΑ 115ΜΜ

ΜΕΤΡΟ

20

2,20

44,00

140

ΣΜΥΡΙΔΟΤΑΙΝΙΑ τύπου INTANSA ΡΟΛΛΟ

ΜΕΤΡΟ

25

2,20

55,00

141

ΣΠΡΕΪ ZINC ALU ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙ τύπου MORRIS

ΤΕΜ.

30

6,60

198,00

142

ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ

ΤΕΜ.

5

2,80

14,00

143

ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΛΛΗΣΗΣ τύπου SDL 932

ΤΕΜ.

3

30,80

92,40

144

ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ Φ80 ΚΟΚΚΙΝΑ

ΤΕΜ.

15

2,30

34,50

145

ΣΤΟΠ ΡΟΔΑΣ

ΤΕΜ.

2

15,40

30,80

146

ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου DΙΝ 571 6 Χ 40

ΤΕΜ.

10

0,05

0,50

147

ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου DΙΝ 571 8 Χ 120

ΤΕΜ.

10

0,17

1,70

148

ΣΤΡΙΦΩΝΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου DΙΝ 571 8 Χ 50

ΤΕΜ.

10

0,09

0,90

149

ΣΤΥΛΙΑΡΙΑ ΒΑΡΙΑΣ

ΤΕΜ.

2

4,40

8,80

150

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒ .Νο 16 15KG

ΤΕΜ.

2

32,00

64,00

151

ΣΥΡΜΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΚΟΥΛΟΥΡΑ Νο 7 1,2mm

ΤΕΜ.

2

5,00

10,00

152

ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΧΕΙΡΟΣ ΑΤΣΑΛΙΝΗ

ΤΕΜ.

4

1,50

6,00

153

ΣΥΡΤΕΣ ΛΟΥΚΕΤ.200mm ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ τύπου MARTIN

ΤΕΜ.

50

2,80

140,00

154

ΣΥΣΤΟΛ.ΜΑΣΤΟΣ ΟΡΕΙΧ.     3/4''Χ1/2''

ΤΕΜ.

5

1,90

9,50

155

''ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ     1/2''''Χ3/8''''''

ΤΕΜ.

5

1,00

5,00

156

ΣΩΛΗΝΑ Φ32

ΤΕΜ.

1

20,00

20,00

157

ΣΩΛΗΝΑ Φ80 ΚΟΚΚΙΝΟ σε τεμάχια των 3 μέτρων το καθένα

ΤΕΜ.

6

6,80

122,40

158

ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΑΦΡ.ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 19ΜΜ

ΤΕΜ.

5

5,50

27,50

159

ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΙΑΦΑΝΗ   50mm

ΤΕΜ.

5

1,50

7,50

160

TAINIEΣΣHMAN.200M KOKK/ΛEYK.

ΤΕΜ.

5

3,70

18,50

161

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ 1/2'' ΑΠΛΟΣ τύπου CLABER

ΤΕΜ.

10

3,30

33,00

162

ΤΡΥΠΑΝΙ HSS-G (φρεζαρισμένο) τύπου DIN 338 3,00 mm

ΤΕΜ.

1

0,90

0,90

163

ΤΡΥΠΑΝΙ HSS-G (φρεζαρισμένο) τύπου DIN 338 5,00 mm

ΤΕΜ.

1

1,50

1,50

164

ΤΡΥΠΑΝΙ HSS-G (φρεζαρισμένο) τύπου DIN 338 6,00 mm

ΤΕΜ.

1

1,50

1,50

165

ΤΡΥΠΑΝΙ HSS-G (φρεζαρισμένο) τύπου DIN 338 8,00 mm

ΤΕΜ.

1

2,80

2,80

166

ΤΡΥΠΑΝΙ SDS PLUS τύπου METABO 12x160

ΤΕΜ.

5

5,50

27,50

167

ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΓΕΙΩΣΗΣ BRONZE 200A

ΤΕΜ.

1

4,00

4,00

168

ΤΣΟΚ ΔΡΑΠΑΝΟΥ ΑΥΤΟΜ.ΠΛΑΣΤ.ΒΟΛΤΑΣ 13

ΤΕΜ.

1

6,10

6,10

169

ΤΣΟΥΓΓΡΑΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ (ΧΤΕΝΑ) ME ΣΤΥΛΙΑΡΙ

ΤΕΜ.

5

7,70

38,50

170

ΥΔΡΟΡΟΗ (ΜΙΣΟΛΟΥΚΟ) ΚΟΚΚΙΝΟ σε τεμάχια των 4 μ. το καθένα

ΤΕΜ.

6

8,70

208,80

171

ΚΑΤΕΒΑΣΙΕΣ (ΤΑΦ ΥΔΡΟΡΟΗ-Φ75)

ΤΕΜ.

6

9,80

58,80

172

ΚΑΤΕΒΑΣΙΕΣ (ΥΔΡΟΡΟΗ-Φ80) ΚΟΚΚΙΝΟ

ΜΕΤΡΟ

3

6,80

20,40

173

ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΒΙ Α

ΤΕΜ.

5

3,70

18,50

174

ΦΑΡΟΣ 12V ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΤΕΜ.

2

13,50

27,00

175

ΦΙΑΛΗ MAP GAS

ΤΕΜ.

5

8,50

42,50

176

ΧΑΡΤΟΤΑΙΝΙΑ 50mm

ΤΕΜ.

15

2,20

33,00

177

ΨΑΛΙΔΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΤΕΜ.

2

13,80

27,60

178

ΨΑΛΙΔΙ ΚΛΑΔΟΥ τύπου PRUNER 9''

ΤΕΜ.

5

5,50

27,50

179

ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ   K-50DW 5lt

ΤΕΜ.

3

10,20

30,60

180

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ 2LT ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΤΕΜ.

2

5,50

11,00

181

ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙ 750ml

ΤΕΜ.

20

29,00

580,00

182

ΨΥΧΡΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ 375 ml

ΤΕΜ.

15

14,30

214,50

183

ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ 80ΜΜ

ΤΕΜ.

1

3,30

3,30

184

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ ΚΕΡΑΜMYΔΙ τύπου RUSTEX 5KG

ΔΟΧΕΙΟ

3

21,00

63,00

185

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ ΔΟΧΕΙΟ 5 Kgr ΜΑΥΡΟ

ΔΟΧΕΙΟ

8

21,00

168,00

186

ΑΝΤΙΣΚΟΡΙΑΚΟ ΛΕΥΚΟ 5KG τύπου RUSTEX

ΔΟΧΕΙΟ

4

21,00

84,00

187

ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ

ΤΕΜ.

8

7,70

61,60

188

ΔΙΑΛYΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ τύπου DUCCO ΓΕΝ.ΧΡΗΣΗΣ 5LT

ΔΟΧΕΙΟ

14

14,00

196,00

189

ΔΙΑΛYΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1LT

ΔΟΧΕΙΟ

8

3,30

26,40

190

ΔΙΑΛYΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ τύπου DUCCO 4LT

ΔΟΧΕΙΟ

4

12,10

48,40

191

ΚΟΝΤΑΡΙ ΠΤΥΣΟΜΕΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4Μ

ΤΕΜ.

2

13,80

27,60

192

ΛΑΒΗ ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΑ ΡΟΛΛΑ

ΤΕΜ.

10

0,90

9,00

193

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ τύπου DRALUX ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 0,75LT ΓΚΡΙ

ΤΕΜ.

18

7,60

136,80

194

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ τύπου DRALUX ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ 0,75LT ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ

ΤΕΜ.

18

7,60

136,80

195

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ τύπου DRALUX ΓΥΑΛΙΣΥΕΡΟ 0,75LT ΜΠΛΕ

ΤΕΜ.

6

7,60

45,60

196

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ τύπου DRALUX ΜΑΤ 0,75LT ΜΑΥΡΟ

ΤΕΜ.

7

7,60

53,20

197

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΗ 5LT

ΔΟΧΕΙΟ

7

23,10

161,70

198

ΛΑΔΟΜΠΟΓΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 5LT

ΔΟΧΕΙΟ

7

38,50

269,50

199

ΜΥΣΤΡΙ ΠΛΑΚΑΔΩΝ

ΤΕΜ.

4

11,00

44,00

200

ΡΟΛΛΑ ΒΑΦΗΣ τύπου ROLLEX

ΤΕΜ.

15

12,10

181,50

201

ΡΟΛΛΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΟΜΠΛΕ Φ100

ΤΕΜ.

10

1,35

13,50

202

ΡΟΛΟ ΜΟΧΕΡ 10cm X 25mm τύπου MORRIS

ΤΕΜ.

10

0,90

9,00

203

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΑ

ΤΕΜ.

14

2,00

28,00

204

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ

ΤΕΜ.

5

1,00

5,00

205

ΣΠΑΤΟΥΛΕΣ 40ΜΜ ' τύπου MORGAN

ΤΕΜ.

4

1,90

7,60

206

ΣΟΒΑΣ 25KG

ΤΕΜ.

3

11,00

33,00

207

ΣΤΟΚΟΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ 5KG

ΤΕΜ.

2

7,15

14,30

208

ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ ACRYLIC PAINT 10LT

ΔΟΧΕΙΟ

4

31,00

124,00

209

ΧΕΡΟΥΛΙ (ΛΑΒΗ) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΤΕΜ.

4

22,00

88,00

210

ΧΡΩΜΑ ΑΚΡΥΛΙΚΟ τύπου GOLD ACRYL (ΔΟΧΕΙΑ 9LT)

ΔΟΧΕΙΟ

8

22,00

176,00

211

ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΣ ΚΙΤΡΙΝΟ 5KG

ΤΕΜ.

7

21,00

147,00

212

ΧΡΩΜΑ ΜΑΡΤΕΛΕ 750ML τύπου VITEX

ΤΕΜ.

20

6,60

132,00

213

ΧΡΩΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟ 9LT

ΔΟΧΕΙΟ

30

21,00

630,00

       

Σύνολο

13.983,98€

       

Φ.Π.Α.24%

3.356,16€

     

Γενικό Σύνολο Δαπάνης

17.340,14€

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους υποχρεούνται να επισυνάπτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ισοδύναμα επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω θα ισοδυναμεί με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης