Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2020 14:50

Αναστολή επισκεπτηρίου στις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιάς και του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων

 

ΘΕΜΑ: Αναστολή επισκεπτηρίου στις εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων

Αθήνας – Πειραιάς και του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων

                                                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Έχοντας λάβει υπόψη:

  1. Τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19 (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020)
  2. Την ανάγκη περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID– 19
  3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 451/11.03.2020 εισήγηση της κτηνιατρικής υπηρεσίας του ΔΙΚΕΠΑΖ

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την αναστολή επισκέψεων ομάδων πολιτών ή μεμονωμένων πολιτών

- στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του ΠΕΣΥΔΑΠ και

- στο Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων.

και εξουσιοδοτεί τον Γενικό Γραμματέα του ΠΕΣΥΔΑΠ Γιώργο Κατσαντώνη για τη λήψη όλων των

απαραίτητων μέτρων για την πιστή τήρηση της παρούσας απόφασης.

Η αναστολή επισκέψεων ισχύει από την έκδοση της απόφασης και μέχρι νεοτέρας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του ΠΕΣΥΔΑΠ.

                                            

                                                                                             Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

             Γουρδομιχάλης Γρηγόρης