Παρασκευή, 09 Φεβρουαρίου 2024 16:40

Πρόσκληση σε συνεδρίαση ΔΣ | Τρίτη 13.02.2024 | Ώρα 17.30 π.μ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τα Μέλη του Δ.Σ. του ΠΕΣΥΔΑΠ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) και της
εγκυκλίου 43/16.01.2024 του ΥΠΕΣ, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΠΕΣΥΔΑΠ, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού,
που είναι ο Δήμος – έδρα του Συνδέσμου (Γρηγορίου Λαμπράκη 240 - ισόγειο), την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου
και ώρα 5.30 μ.μ., με φυσική παρουσία και θέματα:
1. Εκλογή προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
2. Εκλογή αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
3. Εκλογή τεσσάρων (4) μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου
4. Εκλογή δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου