Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 14:52

Πρόσκληση ενδιαφέροντος (Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη και υποβολή φακέλου περιβαλλοντικών όρων)

Επισυν. Πρόσκληση και η υπ' αριθ. 13/2018 μελέτη της Υπηρεσίας Συνδέσμου.