ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Κτηνιατρικές υπηρεσίες και στειρώσεις 2015» Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών και στειρώσεων για το έτος 2015 ύψους εκατό σαράντα εννιά χιλιάδες εκατό εξήντα Ευρώ (149.160,00 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την 7η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30 – 13.30. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά…
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθεια Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού 2015» Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, ενδεικτικού προϋπολογισμού για το έτος 2015 ύψους εκατό τριάντα εννιά χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ένα κόμμα δέκα τέσσερα Ευρώ (139.521,14 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στα Λακκώματα Σχιστού Περάματος την 7η Ιανουαρίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ – 12.00 πμ. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν…
  Το Σχέδιο Δράσης «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» αποτελεί μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την περιοχή του Δυτικού Πειραιά της οποίας Συντονιστής εταίρος είναι το ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστηρικτικών υπηρεσιών προς μακροχρόνια άνεργους άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα και άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια. Η ενσωμάτωσή τους μέσω της ολοκληρωμένης παρέμβασης θα επιτευχθεί με τη σύσταση 2 Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού με εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών περιβαλλοντικού χαρακτήρα, και με τη…
Αναφορικά με τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας –Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Προστασίας και Διαχείρισης Φυσικού και Αστικού Περιβάλλοντος με το διακριτικό τίτλο «ΚΟΙΝΣΕΠ “ΑΝΑΠΝΟΗ”», ενημερώνουμε ότι η εν λόγω προγραμματική σύμβαση έχει εγκριθεί τόσο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8649/7225/28.02.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Α.Δ.Α. Εμ. Αγγελάκα, όσο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 5/2014/11.04.2014 πράξη της Επιτρόπου Ερ. Ζερβουδάκη. Ως εκ τούτου έχει τεθεί σε ισχύ και αφορά στο χρονικό διάστημα…
Τετάρτη, 09 Απριλίου 2014 09:45

Ανακοίνωση

Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα με θέμα τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ) και τον ΠΕΣΥΔΑΠ σας ενημερώνουμε ότι: Δεν υφίσταται και δεν έχει υλοποιηθεί οποιαδήποτε σύμβαση μεταξύ ΠΕΣΥΔΑΠ, Δήμου Κορυδαλλού και ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΝΑΠΝΟΗ». Η σύμβαση μεταξύ ΠΕΣΥΔΑΠ και ΚΟΙΝΣΕΠ «ΑΝΑΠΝΟΗ» εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής τον Φεβρουάριο 2014 και εκκρεμεί η έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως προϋπόθεση για την υλοποίηση. Όλες οι ενέργειες του ΠΕΣΥΔΑΠ είναι απολύτως ενταγμένες στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο της Πολιτείας και στοχεύουν στην αποτροπή ολοκληρωτικής κατάρρευσης της δράσης του μοναδικού στην Ελλάδα Διαδημοτικού…
Πέραμα 31.01.2014 Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Μελέτη / ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της περιοχής παρέμβασης και της τοπικής αγοράς εργασίας στο πλαίσιο του έργου «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ, ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ» της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», στην οποία συμμετέχει ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ως εταίρος, ενδεικτικού προϋπολογισμού ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ (5.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων. Οι υπηρεσίες αφορούν στην Ανάλυση της τοπικής αγοράς…