Κορυδαλλός, 30.01.2017 Αρ. Πρωτ. 260 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος O Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών ορκωτού λογιστή προϋπολογισμού ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ (8.050,00€) πλέον του Φ.Π.Α. (24%), σύνολο ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (9.982,00€). Αναλυτικά βλ. την υπ’ αριθ. 11/2017 μελέτη της Υπηρεσίας Συνδέσμου Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.02.2017 είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς ή προσφέροντες οφείλουν να…
Κορυδαλλός, 30.01.2017 Αρ. Πρωτ. 259 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος O Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για τη διαχείριση παρασίτων (μυοκτονία, απεντόμωση, απολύμανση – μικροβιοκτονία) προς κάλυψη των αναγκών του ΠΕΣΥΔΑΠ και του ΔΙΚΕΠΑΖ για το έτος 2017, προϋπολογισμού ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ (2.680,00€) πλέον του Φ.Π.Α. (24%), σύνολο ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΩΝ (3.323,20€). Αναλυτικά βλ. την υπ’ αριθ. 10/2017 μελέτη της Υπηρεσίας Συνδέσμου Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.02.2017 είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο…
Κορυδαλλός, 30.01.2017 Αρ. Πρωτ. 257 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος O Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια συσκευών microchip, για την ηλεκτρονική σήμανση και ταυτοποίηση των αδέσποτων ζώων που θα εισέλθουν στο ΔΙΚΕΠΑΖ κατά το έτος 2017, προϋπολογισμού ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (10.800,00€) πλέον του Φ.Π.Α. (24%), σύνολο ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (13.392,00€). Αναλυτικά βλ. την υπ’ αριθ. 9/2017 μελέτη της Υπηρεσίας Συνδέσμου Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.02.2017 είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο…
Κορυδαλλός, 30.01.2017 Αρ. Πρωτ. 256 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος O Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια ανθρώπινου φαρμακευτικού και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του ΔΙΚΕΠΑΖ για το έτος 2017, προϋπολογισμού ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΩΝ (17.987,52 €) πλέον του Φ.Π.Α. (6%, 13% & 24%), σύνολο ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΩΝ (19.072,57€). Αναλυτικά βλ. την υπ’ αριθ. 8/2017 μελέτη της Υπηρεσίας Συνδέσμου Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.02.2017 είτε στο e-mail:…
Κορυδαλλός, 30.01.2017 Αρ. Πρωτ. 263 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος O Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου και σιδήρου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2017, προϋπολογισμού ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (16.126,00€) πλέον του Φ.Π.Α. (24%), σύνολο ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (19.996,24€). Αναλυτικά βλ. την υπ’ αριθ. 7/2017 μελέτη της Υπηρεσίας Συνδέσμου Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.02.2017 είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του…
Κορυδαλλός, 30.01.2017 Αρ. Πρωτ. 255 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος O Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2017, προϋπολογισμού ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (7.857,73€) πλέον του Φ.Π.Α. (24%) σύνολο ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (9.743,59€). Αναλυτικά βλ. την υπ’ αριθ. 6/2017 μελέτη της Υπηρεσίας Συνδέσμου Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.02.2017 είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ιδιοχείρως είτε με…
Κορυδαλλός, 19.01.2017 Αρ. Πρωτ. 185 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά» ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες με τίτλο «παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» συνολικής δαπάνης ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (4.435,48 €) πλέον ΦΠΑ (24%), σύνολο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ. Το αντικείμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορούν στην υποστήριξη και καθοδήγηση των Υπηρεσιών του Συνδέσμου για τη διαμόρφωση Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την σύνταξη των Τεχνικών Μελετών Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (εγκύκλιος…