Κορυδαλλός, 30.01.2017 Αρ. Πρωτ. 263 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος O Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου και σιδήρου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2017, προϋπολογισμού ΔΕΚΑΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (16.126,00€) πλέον του Φ.Π.Α. (24%), σύνολο ΔΕΚΑΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (19.996,24€). Αναλυτικά βλ. την υπ’ αριθ. 7/2017 μελέτη της Υπηρεσίας Συνδέσμου Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.02.2017 είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ιδιοχείρως είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του…
Κορυδαλλός, 30.01.2017 Αρ. Πρωτ. 255 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος O Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου προς κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών για το έτος 2017, προϋπολογισμού ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (7.857,73€) πλέον του Φ.Π.Α. (24%) σύνολο ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΠΤΑΚΟΣΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΩΝ (9.743,59€). Αναλυτικά βλ. την υπ’ αριθ. 6/2017 μελέτη της Υπηρεσίας Συνδέσμου Παρακαλώ όπως στείλετε την οικονομική σας προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.02.2017 είτε στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε ιδιοχείρως είτε με…
Κορυδαλλός, 19.01.2017 Αρ. Πρωτ. 185 Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας Πειραιά» ενδιαφέρεται να αναθέσει υπηρεσίες με τίτλο «παροχή υπηρεσιών ΧΑΔΑ ΣΧΙΣΤΟΥ» συνολικής δαπάνης ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ και ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ (4.435,48 €) πλέον ΦΠΑ (24%), σύνολο ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ. Το αντικείμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών αφορούν στην υποστήριξη και καθοδήγηση των Υπηρεσιών του Συνδέσμου για τη διαμόρφωση Τεχνικής Μελέτης Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ), σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την σύνταξη των Τεχνικών Μελετών Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (εγκύκλιος…
Δείτε σχετικά στο επισυναπτόμενο αρχείο.