Κυριακή, 26 Μαΐου 2013 12:24

Η Διαχείριση Των Βιοκαυσίμων

Το νέο στοίχημα της Αυτοδιοίκησης

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Αθηνών – Πειραιά ως αυτοδιοικητικός φορέας με θεματική περιβαλλοντική στόχευση, εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης των δράσεών του στο κομμάτι της διαχείρισης και αξιοποίησης βιοκαυσίμων, ικανοποιώντας με αυτόν τον τρόπο ένα σύγχρονο αίτημα, που αφορά στην επανένταξη στην ενεργειακή αλυσίδα αξιοποιήσιμων υλικών. Παράλληλα, η προγραμματιζόμενη πρωτοβουλία επενδύει στην παγίωση της φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης στους κόλπους της Αυτοδιοίκησης, των εμπλεκόμενων φορέων και των πολιτών.

Ειδικότερα, το ενδιαφέρον της διοίκησης εστιάζει στην ανακύκλωση των τηγανελαίων, μετατρέποντάς τα σε βιοντίζελ, ένα φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο που παράγεται από την κατάλληλη επεξεργασία οποιωνδήποτε φυτικών ελαίων. Η συνολική διεργασία έχει υψηλό βαθμό μετατροπής, που ξεπερνά το 90% και μπορεί να χρησιμοποιηθεί παράλληλα και ως καύσιμο κίνησης σε αυτοκίνητα, φορτηγά, αλλά και αντί του πετρελαίου για τη θέρμανση των δημοτικών κτηρίων και σχολικών εγκαταστάσεων. Κατά συνέπεια, το εγχείρημα εμπεριέχει, σε μεγάλο βαθμό, και κοινωνική διάσταση, καθώς η διοίκηση προγραμματίζει να αποδώσει ανταποδοτικά και στοχευμένα τα παραγόμενα βιοκαύσιμα.

Οραματιζόμαστε μια επιπλέον δράση βιώσιμης ανάπτυξης μικρής κλίμακας, που θα εμπλουτίσει τις καθετοποιημένες διαδικασίες που εφαρμόζουμε στον Σύνδεσμο, με απώτερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την ελαχιστοποίηση των υπολειμμάτων και την μείωση των δαπανών. 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: Ο Νέος Νόμος για τα ζώα συντροφιάς »