Τετάρτη, 07 Φεβρουαρίου 2024 11:39

Ξεκινάει το μεγάλο έργο για την προστασία και ασφάλεια του όρους Αιγάλεω

         Ο πολυετής αγώνας του ΠΕΣΥΔΑΠ για να προστατευθεί η φυσική αξία του όρους Αιγάλεω (του βουνού που ο ΠΕΣΥΔΑΠ έχει την ευθύνη πυροπροστασίας) βρίσκεται σήμερα σε μια από τις πιο θετικές φάσεις του, καθώς εξασφαλίσθηκε χρηματοδότηση 2,5 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και αρχίζει το μεγάλο έργο για την προστασία, ανάδειξη, φύλαξη και ασφάλεια αυτού του πολύτιμου για την Αττική, ορεινού όγκου.

Αναφερόμενος στο έργο που πρόκειται να αρχίσει, ο πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, δήλωσε:

«Η προσπάθεια του ΠΕΣΥΔΑΠ που ξεκίνησε τον Ιούλιο 2021 για την προστασία, ανάδειξη, αξιοποίηση και ασφάλεια του όρους Αιγάλεω, ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ ΠΕΣΥΔΑΠ και αναδόχου «NOVAICT Α.Ε.».

Για πρώτη φορά στο όρος Αιγάλεω, που αποτελεί το τελευταίο φυσικό απόθεμα της Δυτικής Περιοχής, θα υλοποιηθεί ένα τέτοιο έργο προϋπολογισμού 2.413.906,76€,με χρόνο παράδοσης 18 μηνών.

Σε αυτήν την προσπάθεια του ΠΕΣΥΔΑΠ, καθοριστική υπήρξε η συλλογική βοήθεια και δράση των 8 Δήμων – μελών του, που «ακουμπάνε» στο όρος Αιγάλεω, γεγονός που επέτρεψε να θεμελιωθεί ένα καλύτερο μέλλον για το όρος Αιγάλεω και τους εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους της περιοχής μας.

Στο πλαίσιο αυτό εκ μέρους του ΠΕΣΥΔΑΠ ευχαριστώ ιδιαίτερα τις Διευθύνσεις Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Προγραμματισμού του Δήμου Κορυδαλλού (δήμος έδρας του ΠΕΣΥΔΑΠ) για την πολύτιμη βοήθεια τους σε όλα τα βήματα της διαδικασίας.»