Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013 12:00

Ημερίδα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και δράσεων υποστήριξης ευάλωτων ομάδων

Στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», που υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΟΔΟΣ και στην οποία συμμετέχει ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) ως εταίρος, αναλαμβάνουμε μια σημαντική πρωτοβουλία εξωστρέφεια,ς που εστιάζει στην αντιμετώπιση της ανεργίας και δράσεων υποστήριξης ευάλωτων ομάδων.

Για τον λόγο αυτό διοργανώνουμε με την συμμετοχή του Δήμου Κορυδαλλού την προσεχή Δευτέρα (21.10.2013) και ώρα 11.00 π.μ. θεματική ημερίδα στο ΕΠΑΛ Κορυδαλλού (Καραολή και Δημητρίου 68-70).

Ημερίδα ΠΕΣΥΔΑΠ

Η Πράξη «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).