Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013 11:17

ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

στην πρωτοβουλία του ΠΕΣΥΔΑΠ για στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Με μεγάλο ενδιαφέρον υποδέχθηκε η Αυτοδιοίκηση, δυνητικοί εργοδότες και πολίτες της τοπικής κοινωνίας, την πρωτοβουλία του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) για αντιμετώπιση της ανεργίας και την στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις ΤΟΠΕΚΟ (Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες), που αποτελούν δράση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013» και συγκεκριμένα για την πράξη: «ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ», που υλοποιείται από την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΠΑΝΟΔΟΣ, στην οποία συμμετέχει ο ΠΕΣΥΔΑΠ ως εταίρος.

Αντικείμενο του Σχεδίου είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Το Σχέδιο Δράσης περιλαμβάνει δράσεις προετοιμασίας των ωφελουμένων (ανέργων αποφυλακισθέντων) σε όλα τα στάδια (κατάρτιση, συμβουλευτική, επιχειρηματικότητα) με στόχο την απασχόλησή τους στο πλαίσιο δημιουργίαςΚοινωνικής/-ων Συνεταιριστικής/-ών Επιχείρησης/επιχειρήσεων (ΚΟΙΝΣΕΠ).

Με δεδομένο ότι η Αυτοδιοίκηση παίζει κεντροβαρικό ρόλοστη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και στη δημιουργία συνθηκών βιώσιμης ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο, με τις πολιτικές και τις παρεμβάσεις που σχεδιάζει και υλοποιεί, ο Σύνδεσμος προχώρησε στην εξωστρέφεια του εγχειρήματος με την διεξαγωγή θεματικής ημερίδας (21.10.2013 – ΕΠΑΛ Κορυδαλλού) και την διάχυση του σκοπού και των στόχων του σε πολίτες, επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς, εργατικές και εργοδοτικές οργανώσεις, ΜΚΟ,  συλλόγους εκπροσώπησης ευάλωτων ομάδων κ.α.

Την πρωτοβουλία χαιρέτησε εκ μέρους του Δημάρχου Κορυδαλλού Σταύρου Κασιμάτη, ο Γενικός Γραμματέας Κωσταντίνος Σαββίδης. Από την μεριά του ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, σε παρέμβασή του τόνισε ότι: «Είμαστε σταθερά δίπλα σε κάθε πρωτοβουλία κοινωνικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου. Ο ΠΕΣΥΔΑΠ και οι Δήμοι – μέλη του αγωνιζόμαστε στο πλαίσιο μιας προοδευτικής πλατφόρμας για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων σ’ όλες τους τις εκφάνσεις».

Την πρωτοβουλία συντόνισε ο ειδικός σύμβουλος του ΠΕΣΥΔΑΠ Δημήτρης Μπανούσης.