Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου 2013 11:20

Μπλοκ στην παράνομη υλοτομία

Ασπίδα προστασίας στο Όρος Αιγάλεω από ΠΕΣΥΔΑΠ & Δήμους μέλη του

Με συντονισμένες ενέργειες ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και οι Δήμοι – μέλη του επαναλαμβάνουν πρωτοβουλία θωράκισης του δασικού πλούτου του Όρος Αιγάλεω από την παράνομη υλοτομία.

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΕΣΥΔΑΠ έχοντας υπόψη:

1.    Την ανάγκη αποτροπής του φαινομένου

2.    Τον ιδιαίτερα ευάλωτο χαρακτήρα του δασικού οικοσυστήματος

3.    Την εμπειρία της αντίστοιχης δράσης του ΠΕΣΥΔΑΠ την περίοδο από το Νοέμβριο του έτους 2012 έως το Μάρτιο του 2013

4.    Την ανάγκη επανάληψης υλοποίησης παρεμβάσεων για την θωράκιση του δασικού πλούτου

Προχώρησε στην θέσπιση κανονιστικού πλαισίου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης κήρυξε με απόφασή του, την έναρξη περιόδου εφαρμογής σχεδίου δράσης για την αποτροπή της παράνομης υλοτομίας στο όρος Αιγάλεω.

Ο κύκλος εργασιών ξεκίνησε την 15η Νοεμβρίου 2013 και θα διαρκέσει έως και την 31η Μαρτίου 2014. Κατά το διάστημα αυτό θα ενεργοποιηθεί τμήμα της ομάδας πυρασφάλειας, που επιχειρούσε κατά την ξηροθερμική περίοδο, με την ταυτόχρονη πρόσληψη μικρού αριθμού εποχικού προσωπικού.

Προς την κατεύθυνση αυτή και με δεδομένο το γεγονός ότι ο ΠΕΣΥΔΑΠ αναλαμβάνει το κόστος σχεδιασμού, παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου, ζητήθηκε ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα την κάλυψη του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού ορισμένου χρόνου, που θα απασχοληθεί για τον σκοπό αυτό.