Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018 11:02

Ημερίδα: Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης

Συζήτηση για την κατανόηση της ανάγκης σχεδιασμού και λήψης κατάλληλων μέτρων προσαρμογής για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Με την επιστημονική στήριξη της ΕΕΦ.