Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 17:40

Εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου: "Προστατεύοντας το Όρος Αιγάλεω"

*Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο του ΥΠΕΝ