Κορυδαλλός,06/03/2020

 

Αριθ.πρωτ. 410

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου προς κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για το έτος 2020, προϋπολογισμού Έξι Χιλιάδων Οκτακόσιων Εξήντα Δύο Ευρώ και Σαράντα Τριών λεπτών (6.862,43€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με:

 1. Το με αριθμό πρωτ. 352/28-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006360867
 2. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 6/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού
 3. Το με αριθμό πρωτ. 356/28-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης
 4. Τη με αριθμό πρωτ. 402/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-159) με ΑΔΑ: Ω2ΓΛΟΡΙΕ-ΟΑ8 και ΑΔΑΜ: 20REQ006387837 καταχώρηση εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος.

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/03/2020 και ώρα 11:00π.μ., είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τα προς προμήθεια είδη:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Τίτλος: «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»

(ΚΑ:10-6612.001 Π/Υ οικ. Έτους 2020)

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

ΜΟΝ.

 

ΔΑΠΑΝΗ

1

ΚΛΑΣΕΡ τύπου SKAG ή ισοδύναμου προϊόντος Α4 8-32, ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

160

0,90

144,00

2

ΚΛΑΣΕΡ τύπου SKAG ή ισοδύναμου προϊόντος Α4 8-32, KOKKINO

ΤΕΜ

80

0,90

72,00

3

ΚΛΑΣΕΡ τύπου SKAG ή ισοδύναμου προϊόντος Α4 8-32, ΜΑΥΡΟ

ΤΕΜ

80

0,90

72,00

4

ΚΛΑΣΕΡ τύπου SKAG ή ισοδύναμου προϊόντος Α4 8-32, ΚΙΤΡΙΝΟ

ΤΕΜ

80

0,90

72,00

5

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΜΕ ΤΡΥΠΕΣ Α4 DIN No 5 σε πακέτο των 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

30

1,50

45,00

6

ΖΕΛΑΤΙΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Α4 ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΥΠΟΥ L σε πακέτο των 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

2,90

2,90

7

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Α4

ΠΑΚΕΤΟ

1

10,50

10,50

8

ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ Α4 σε πακέτο των 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

10,50

10,50

9

ΧΑΡΤΙ ΕΚΥΤΥΠΩΤΗ Α4 160 gr κίτρινο χαρτ. σε πακέτο των 250 φύλλων

ΠΑΚΕΤΟ

10

3,00

30,00

10

ΧΑΡΤΙ ΕΚΥΤΥΠΩΤΗ Α4 σε κούτα των 5 πακέτων των 80gr /m2 (500 φύλλα)

ΚΟΥΤΑ

120

15,00

1800,00

11

ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ ΧΑΡΤΟΝΙ, 160gr σε πακέτο των 250 φύλλων

ΠΑΚΕΤΟ

60

3,00

180,00

12

ΧΑΡΤΙ ΕΚΥΤΥΠΩΤΗ Α3 σε κούτα των 5 πακέτων των 80gr (500 φύλλα)

ΚΟΥΤΑ

6

27,00

162,00

13

ΣΤΥΛΟ τύπου UNIBALL ή ισοδύναμου προϊόντος 0.5 ΜΠΛΕ σε πακέτα 12 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

6

13,50

81,00

14

ΣΤΥΛΟ τύπου UNIBALL ή ισοδύναμου προϊόντος 0.5 KOKKINO σε πακέτα 12 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

3

13,50

40,50

15

ΣΤΥΛΟ τύπου UNIBALL ή ισοδύναμου προϊόντος 0.5 ΜΑΥΡΟ σε πακέτα 12 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

13,50

27,00

16

ΣΤΥΛΟ τύπου FABER CASTELL MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος ΜΠΛΕ σε πακέτα 20 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

5

7,20

36,00

17

ΣΤΥΛΟ τύπου FABER CASTELL MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος KOKKINO σε πακέτα 20 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

3

7,20

21,60

18

ΣΤΥΛΟ τύπου FABER CASTELL MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος ΜΑΥΡΟ σε πακέτα 20 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

7,50

7,50

19

ΣΤΥΛΟ τύπου BIC MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος ΜΠΛΕ σε πακέτα 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

5

11,10

55,50

20

ΣΤΥΛΟ τύπου BIC MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος KOKKINO σε πακέτα 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

11,10

22,20

21

ΣΤΥΛΟ τύπου BIC MEDIUM ή ισοδύναμου προϊόντος ΜΑΥΡΟ σε πακέτα 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

11,10

22,20

22

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ No 3 σε κουτί των 100 τεμ.

ΤΕΜ

60

0,28

16,80

23

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ No 5 σε κουτί των 100 τεμ.

ΤΕΜ

30

0,40

12,00

24

ΣΥΝΔΕΤΗΡΑΣ No 7 σε κουτί των 100 τεμ.

ΤΕΜ

7

0,90

6,30

25

ΜΕΛΑΝΙ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

3

0,90

2,70

26

ΒΑΣΗ ΤΑΜΠΟΝ ΜΠΛΕ

ΤΕΜ

2

1,60

3,20

27

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ

ΤΕΜ

5

1,15

5,75

28

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΤΖΕΝΤΑ 2020

ΤΕΜ

5

6,75

33,75

29

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΕΓΑΛΟ

ΤΕΜ

1

6,85

6,85

30

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΜΙΚΡΟ

ΤΕΜ

1

4,75

4,75

31

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΓΡΑΦΗΣ G-5/G7 ΓΙΑ PROJECTOR σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

1

15,85

15,85

32

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΙΤΡΙΝΟΣ σε σετ των 6 τεμ.

ΣΕΤ

4

3,65

14,60

33

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ σε σετ των 6 τεμ.

ΣΕΤ

4

3,65

14,60

34

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΡΟΖ σε σετ των 6 τεμ.

ΣΕΤ

4

3,65

14,60

35

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΧΟΝΔΡΟΣ F & B (ΜΥΤΕΡΗ & ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΥΤΗ) σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

4

8,05

32,20

36

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΧΟΝΤΡΗ ΜΥΤΗ

ΤΕΜ

4

1,40

5,60

37

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΠΕΝΑΚΙ

ΤΕΜ

4

1,40

5,60

38

ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΜΕΤΡΙΟΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

1

14,50

14,50

39

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΣΕΛΟΤΕΪΠ

ΤΕΜ

3

2,20

6,60

40

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΑΠΛΟ σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

4

7,65

30,60

41

ΣΕΛΟΤΕΪΠ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΕΜ

1

1,65

1,65

42

ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΑ

ΤΕΜ

10

0,90

9,00

43

ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΑ

ΤΕΜ

2

1,80

3,60

44

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΤΕΜ

12

10,00

120,00

45

ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

ΤΕΜ

2

8,00

16,00

46

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ σε κουτί 10 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

2

4,00

8,00

47

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟΥ ΧΕΙΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ σε κουτί 10 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

25

6,00

150,00

48

POST-IT ΜΕΓΕΘΟΥΣ 75Χ75 χρωμ. 400 φύλλα

ΤΕΜ

8

1,80

14,40

49

POST-IT ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 50Χ40 σε πακέτο των 3 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

6

1,50

9,00

50

POST-IT ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ σε πακέτο των 10 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

5

4,00

20,00

51

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΑΠΛΟ ΜΟΝΟ

ΤΕΜ

20

0,75

15,00

52

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

ΤΕΜ

5

1,80

9,00

53

ΘΕΡΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΧΑΡΤΙ

ΤΕΜ

10

1,90

19,00

54

ΛΑΣΤΙΧΑ ΧΟΝΔΡΑ ΜΕΓΑΛΑ

KG

2

5,00

10,00

55

ΛΑΣΤΙΧΑ ΛΕΠΤΑ ΜΕΓΑΛΑ

KG

2

5,00

10,00

56

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ (ΣΕΤ 3 ΤΕΜ.)

ΣΕΤ

2

7,50

15,00

57

ΣΚΑΦΑΚΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΑΥΡΑ

ΤΕΜ

10

2,50

25,00

58

BINDER CLIPS 32MM σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

3

1,00

3,00

59

BINDER CLIPS 41MM σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

3

1,30

3,90

60

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΦΕΛΛΟΣ 60 x 90

ΤΕΜ

1

8,50

8,50

61

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΥ 60 x 90

ΤΕΜ

1

7,50

7,50

62

ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΑ

ΤΕΜ

1

1,30

1,30

63

ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ

ΤΕΜ

3

0,90

2,70

64

ΠΙΝΕΖΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

3

0,75

2,25

65

CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ 740 -GB σε πακέτο των 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

13,50

13,50

66

DVD-R ΕΓΓΡΑΦΗΣ 72 min. σε πακέτο των 50 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

13,50

13,50

67

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 300 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜ

8

18,50

148,00

68

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 200 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΕΜ

4

15,00

60,00

69

ΒΙΒΛΙΟ ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ των 300 φύλλων

ΤΕΜ

9

14,50

130,50

70

ΤΕΤΡΑΔΙΟ Α4 50 ΦΥΛΛΩΝ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ

ΤΕΜ

10

0,85

8,50

71

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 70 x 30mm, με αυτοκόλλητο σε πακέτο 100 φύλλων.

ΠΑΚΕΤΟ

5

11,80

59,00

72

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 105 x 74mm, με αυτοκόλλητο σε πακέτο 100 φύλλων.

ΠΑΚΕΤΟ

5

15,00

75,00

73

ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ περίπου 85 x 54mm σε πακέτο 10 φύλλων

ΠΑΚΕΤΟ

20

13,50

270,00

74

ΔΙΑΚΟΡΕΥΤΗΣ - ΠΕΡΦΟΡΑΤΕΡ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΜΕΓΑΛΟ (25 φύλλων)

ΤΕΜ

4

5,00

20,00

75

ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 PRES-PAN ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ σε πακέτο των 10 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

30

5,30

159,00

76

ΦΑΚΕΛΟΣ A3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΜΠΕΖ σε πακέτο των 250 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

16,00

32,00

77

ΦΑΚΕΛΟΣ A3 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΜΠΕΖ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

TEM

20

0,60

12,00

78

ΦΑΚΕΛΟΣ Α4 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ σε σετ 10 τεμ.

ΣΕΤ

2

5,50

11,00

79

ΦΑΚΕΛΟΣ 37 Χ 50 ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

TEM

100

0,35

35,00

80

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1/2 Α4 ΛΕΥΚΟ σε πακέτο 500 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

20,00

40,00

81

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 1/3 Α4 ΛΕΥΚΟ σε πακέτο 500 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

10,00

20,00

82

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 ΜΠΕΖ σε πακέτο 250 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

14,50

29,00

83

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α4 ΛΕΥΚΟ σε πακέτο 250 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

13,50

27,00

84

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α5 ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΠΑΝΩ σε πακέτο 500 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

12,00

12,00

85

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α5 ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΪ σε πακέτο 500 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

11,50

11,50

86

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α3 ΛΕΥΚΟ σε πακέτο 250 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

14,00

14,00

87

ΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α3 σε πακέτο 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

2

20,00

40,00

88

ΦΥΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ Α4 σε πακέτο 100 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

3

10,00

30,00

89

ΝΤΟΣΙΕ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕ ΚΟΡΔΕΛΑ Α4 σε πακέτο των 12 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

3

16,00

48,00

90

ΝΤΟΣΙΕ ΚΟΥΤΙ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΤΕΜ

50

1,50

75,00

91

ΝΤΟΣΙΕ Α4 PRES-PAN, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ σε σετ των 12 τεμ.

ΣΕΤ

7

5,50

38,50

92

ΝΤΟΣΙΕ Α4 ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΣΕ ΣΕΤ ΤΩΝ 25 τεμ.

ΣΕΤ

20

9,50

190,00

93

ΜΠΛΟΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α4 ΡΙΓΕ 100 φύλλων σε πακέτο των 15 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

13,50

13,50

94

ΜΠΛΟΚ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Α4 ΛΕΥΚΟ 100 φύλλων σε πακέτο των 15 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

1

13,50

13,50

95

ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ Α5 ΜΕ ΓΡΑΜΜΕΣ 100 φύλλων σε πακέτο των 15 τεμ.

ΠΑΚΕΤΟ

7

6,00

42,00

96

ΨΑΛΙΔΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟ 24 cm

ΤΕΜ

3

1,80

5,40

97

ΓΟΜΑ ΛΕΥΚΗ

ΤΕΜ

5

0,60

3,00

98

ΞΥΣΤΡΑ

ΤΕΜ

4

0,48

1,92

99

ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ

ΤΕΜ

5

1,35

6,75

100

ΜΟΛΥΒΙΑ Νο 2 τύπου FABER σε κουτί των 12 τεμ.

KOYTI

7

2,40

16,80

101

ΜΟΛΥΒΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΑ 2 χιλ. τύπου FABER

ΤΕΜ

2

1,60

3,20

102

ΜΥΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΟΛΥΒΙ σε κουτί των 12 τεμ.

ΚΟΥΤΙ

2

5,50

11,00

103

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΞΥΛΙΝΗ

ΤΕΜ

5

10,00

50,00

104

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ 4913

ΤΕΜ

5

11,00

55,00

105

ΧΑΡΑΚΑΣ 50 cm

ΤΕΜ

2

0,55

1,10

106

ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD/DVD ΧΑΡΤΙΝΕΣ σε σετ 12 τεμ.

ΣΕΤ

1

1,00

1,00

107

ΘΗΚΗ ΓΙΑ CD/DVD ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ σε σετ 12 τεμ.

ΣΕΤ

1

3,00

3,00

108

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΕΣΟΔΩΝ / ΕΞΟΔΩΝ 100 φύλλων

ΤΕΜ

1

20,00

20,00

109

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ

ΤΕΜ

2

2,50

5,00

110

ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΜ

3

5,00

15,00

   

ΣΥΝΟΛΟ

5.534,22€

   

Φ.Π.Α. 24%

1.328,21€

   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

6.862,43€

             

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους υποχρεούνται να επισυνάπτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ισοδύναμα επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω θα ισοδυναμεί με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.

 

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης

 

Σε πολύ καλό κλίμα διεξήχθη συνάντηση αντιπροσωπείας του Συντονιστικού Οργάνου των Συνδέσμων Αττικής με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου η αντιπροσωπεία να εκθέσει και να αναζητήσει λύση αναφορικά με το χρόνιο θέμα που έχει προκύψει από τη μη συμπερίληψη των Συνδέσμων των Δήμων στους δικαιούχους Προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Πράσινου Ταμείου.

Στην αντιπροσωπεία του Συντονιστικού των Συνδέσμων μετείχαν ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος, ο Πρόεδρος του ΣΠΑΥ και Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, ο Πρόεδρος του ΣΥΝΠΑ και Δήμαρχος Φυλής Χρήστος Παππούς, ο Πρόεδρος του ΣΒΑΠ Γιώργος Κουράσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΣΒΑΠ Παύλος Καμάρας, o Γενικός Γραμματέας του ΑΣΔΑ Θεόδωρος Αρβανίτης, το Μέλος της ΕΕ του ΠΕΣΥΔΑΠ Μιχάλης Ευθυμιάδης και το Μέλος ΔΣ του ΣΠΑΥ Βασίλης Κρητικός.

Ειδικότερα, τα μέλη της αντιπροσωπείας ενημέρωσαν τον Υπουργό και τους συνεργάτες του, ότι «με βάση το αίτημα ζητείται να είναι δικαιούχοι των προγραμμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και του Πράσινου Ταμείου εκτός των άλλων και οι Σύνδεσμοι Δήμων». Όπως υποστήριξαν τα μέλη της Αντιπροσωπείας «η μακροχρόνια πορεία των Συνδέσμων, έχει δικαιώσει την ύπαρξή τους, αφού και σημαντικό έργο παρέχουν και ιδιαίτερα χρήσιμοι είναι με το συγκριτικό πλεονέκτημα που διαθέτουν, σε σχέση με τους μεμονωμένους Δήμους, αυτό της Διαδημοτικής Συνεργασίας».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης ενημέρωσε τα μέλη της Αντιπροσωπείας ότι θα κάνει «ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να συμπεριληφθούν οι Σύνδεσμοι Δήμων ως δικαιούχοι όλων των προγραμμάτων που ζητήθηκαν» και δεσμεύτηκε ότι θα είναι δίπλα τους συνδράμοντας τους στην προσπάθεια τους για την προστασία και ανάπλαση των ορεινών όγκων της Αττικής. Παράλληλα όμως, κάλεσε τους εκπροσώπους των Συνδέσμων «να εκπονήσουν αλλά και να επικαιροποιήσουν υπάρχουσες μελέτες που θα μπορέσουν να τύχουν επιλογής και άρα συμμετοχής στα προγράμματα».

Μετά το πέρας της σύσκεψης, κοινή δήλωση πραγματοποίησαν ο Πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρης Γουρδομιχάλης και ο πρόεδρος του ΣΠΑΠ Βλάσσης Σιώμος: «Ευχαριστούμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη για την άμεση ανταπόκριση του στο αίτημα για συνάντηση, για το εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας κατά την διάρκεια της σύσκεψης, την δέσμευση του για προσπάθεια επίλυσης του χρόνιου αιτήματος των Συνδέσμων Δήμων να είναι δικαιούχοι προγραμμάτων, την πρόθεση του για στήριξη των Συνδέσμων Δήμων καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές για το πως πρέπει να κινηθούμε στη συνέχεια. Οι Σύνδεσμοι των Δήμων πιστεύουμε ότι υπάρχουν περιθώρια το χρόνιο πρόβλημα να επιλυθεί και δηλώνουμε ότι μετά από την επίλυσή του, θα είμαστε παρόντες με προτάσεις και μελέτες σε κάθε νέο καινοτόμο πρόγραμμα που θα προκηρυχθεί για να μπορέσουμε τελικά να φέρουμε σε πέρας με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα το δύσκολο και πολυποίκιλο έργο που επιτελούμε»

Κορυδαλλός, 04/03/2020

Αριθ.πρωτ. 391

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας-Πειραιά ενδιαφέρεται για την κάλυψη υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών οικονομικού λογισμικού 2020, προϋπολογισμού Τριών Χιλιάδων Διακοσίων Είκοσι Πέντε Ευρώ (3.225,00€) πλέον του ΦΠΑ (24%), (Τριών Χιλιάδων Εννιακοσίων Ενενήντα Εννέα Ευρώ (3.999,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (24%)) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με:

 1. Το με αριθμό πρωτ. 323/24-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ: 20REQ006335122
 1. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στην με αριθμό 10/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού (βλεπ. στο συνημμένο αρχείο)
 2. Τη με αριθμό πρωτ. 386/04-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-157) με ΑΔΑ: ΩΨΔΘΟΡΙΕ-2ΔΑ και ΑΔΑΜ: 20REQ006378480 καταχώρηση εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος
 1. Το με αριθμό πρωτ. 324/24-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 11/03/2020, είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι. Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις ζητούμενες υπηρεσίες:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τίτλος: «Yπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογών οικονομικού λογισμικού 2020»

(ΚΑ: 10-6142.002 Π/Υ οικ. Έτους 2020)

Α/Α

Περιγραφή

Μον. Μέτρ.

Ποσότητα

Τιμή μονάδος

Δαπάνη

1

α)Υπηρεσίες συντήρησης των εφαρμογών του λογισμικού του ΠΕΣΥΔΑΠ, οι οποίες αφορούν το λογιστήριο, την ταμειακή, τη μισθοδοσία, την Ενιαία Αρχή Πληρωμών και το Διπλογραφικό και

β)Υπηρεσίες πρόσβασης στο helpdesk

Κατ’ αποκ.

1

2.205,00€

2.205,00

2

Υπηρεσίες Απομακρυσμένης Υποστήριξης(remote) και ONSITE παρουσία

Ώρες

20

     51,00

1.020,00

Σύνολο

3.225,00

Φ.Π.Α. 24%

774,00

Γενικό σύνολο δαπάνης

3.999,00

 

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι ποινικά, ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι, για να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, κατά το άρθρο 73 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Για το λόγο αυτό, κατά την υποβολή της προσφοράς τους υποχρεούνται να επισυνάπτουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αντίγραφο ποινικού μητρώου ή ισοδύναμα επικυρωμένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. Η μη προσκόμιση των ανωτέρω θα ισοδυναμεί με αποκλεισμό του υποψηφίου από τη διαδικασία.                        

 Ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου

Κατσαντώνης Γεώργιος

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και η 10/2020 μελέτη.

Κορυδαλλός,04/03/2020

 

Αριθ.πρωτ. 390

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας - Πειραιά ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών απολύμανσης των γραφείων του ΠΕΣΥΔΑΠ και των λοιπών χώρων για το 2020, προϋπολογισμού Χιλίων Πεντακοσίων Ογδόντα Δύο ευρώ και Πενήντα λεπτών (1.582,50€) χωρίς Φ.Π.Α., Χιλίων Εννιακόσιων Εξήντα Δύο ευρώ και Τριάντα λεπτών (1.962,30€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με:

 1. Το με αριθμό πρωτ. 325/24-02-2020 πρωτογενές αίτημα με αριθμό ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ       ΑΔΑΜ: 20REQ006335126
 1. Τις τεχνικές προδιαγραφές, που ορίζονται στη με αριθμό 7/2020 μελέτη της Υπηρεσίας, που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορυδαλλού  (βλέπε αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο)
 2. Το με αριθμό πρωτ. 326/24-02-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης
 3. Τη με αριθμό πρωτ. 383/04-03-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α-155) με ΑΔΑ: ΩΓΝΩΟΡΙΕ-ΣΙ3 και ΑΔΑΜ: 20REQ006377130 καταχώρηση εγκεκριμένου πρωτογενούς αιτήματος

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά μέχρι την Τετάρτη 11/03/2020, είτε στο email: pesydap@gmail.com, είτε ιδιοχείρως, είτε με ιδιωτικό ταχυδρομείο (courier) στο πρωτόκολλο του Συνδέσμου: Λεωφόρος Σχιστού Περάματος (περιοχή ΒΙ.ΠΑ.), 18702 Κερατσίνι.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις ζητούμενες υπηρεσίες:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Τίτλος: Απολύμανση γραφείων του ΠΕΣΥΔΑΠ και λοιπών χώρων

(ΚΑ:10-6117.019 Π/Υ οικ. Έτους 2020)

 

Α/Α

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

Μον.

Μέτρ.

 

ΠΟΣΟ

ΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ

ΜΟΝ.

 

 

ΔΑΠΑΝΗ

1

Απεντόμωση – Μυοκτονία στις εγκαταστάσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ και του ΔΙΚΕΠΑΖ και στις καμπίνες των υπηρεσιακών οχημάτων

Κατ’ αποκ.

12

35

420,00€

2

Απολύμανση – Μικροβιοκτονία - στους κλωβούς των σκύλων και το WC του προσωπικού και στις καμπίνες των υπηρεσιακών οχημάτων

Κατ’ αποκ.

4

35,00

140,00€

3

Δολωματικός σταθμός

Τεμ.

25

2,50

62,50€

4

Φιδοαπώθηση στον περιβάλλοντα χώρο του ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.

Κατ’ αποκ.

2

480,00

960,00€

                                                                                                   Σύνολο        1.582,50€

                                                                                                 Φ.Π.Α 24%         379,80€

                                                                   Γενικό σύνολο δαπάνης ……     1.962,30€

Οι υποψήφιοι προμηθευτές οφείλουν να είναι φορολογικά ενήμεροι.

Ο Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κατσαντώνης

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και η υπ' αριθμ. 7/2020 μελέτη

Παρόντες στη συνάντηση ήταν η αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταυρούλα Αντωνάκου, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αθήνας Αντρέας Λεωτσάκος και ο περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Παπαγεωργίου.

Στην αντιπροσωπεία του ΠΕΣΥΔΑΠ συμμετείχαν ο πρόεδρος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, ο αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής (ΕΕ) Δημήτρης Τσατσαμπάς και ο εντεταλμένος για το ΔΙΚΕΠΑΖ και μέλος της ΕΕ Μιχάλης Ευθυμιάδης.

Στην ατζεντα - συζήτηση τέθηκαν ζητήματα πολιτικής βιώσιμης ανάπτυξης, πολιτικής προστασίας, η προστασία του όρους Αιγάλεω, η περίθαλψη των αδέσποτων ζώων καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιμόρφωσης, θέματα για τα οποία ο Περιφερειάρχης έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Σχετικά με την πολιτική προστασία ο Γρ. Γουρδομιχαλης είπε ότι το ανθρώπινο δυναμικό και ο εξοπλισμός του ΠΕΣΥΔΑΠ είναι στη διαθεση της Περιφερειας.

Ιδιαίτερη αναφορα έγινε στην ανάγκη άμεσης ολοκλήρωσης της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Σχιστού ραδιενεργών αποβλήτων απο τον ΠΕΣΥΔΑΠ. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί απο την Περιφέρεια Αττικής, όπως τόνισε η Σταυρούλα Αντωνάκου, δεδομένου ότι αφορά στην υγεία και στην ασφάλεια όλων των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.

Στα παραπάνω θέματα τοποθετήθηκαν θετικά οι παρευρισκομενοι αντιπεριφερειάρχες και ο περιφερειακός σύμβουλος.

Ο Περιφερειάρχης αναγνώρισε τις θετικες πρωτοβουλίες του ΠΕΣΥΔΑΠ στους τομείς δράσης του και τόνισε ότι η Περιφέρεια θα στηρίξει έμπρακτα αυτές τις πρωτοβουλίες.

Ο Πρόεδρος Γρηγόρης Γουρδομιχάλης και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΕΣΥΔΑΠ, μετά την αιφνιδιαστική κατάθεση από την κυβέρνηση και την υπερψήφιση κατά πλειοψηφία από τη Βουλή την Τετάρτη 12/2 τροπολογίας, με την οποία παραχωρείται στους πιθανούς αγοραστές των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης που αιγιαλού έμπροσθεν των Ναυπηγείων (Προβλήτα 4), ενώνουν την φωνή τους με τον Δήμο Χαϊδαρίου. Με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής δηλώνουν την ολόπλευρη υποστήριξη στο δίκαιο αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Χαϊδαρίου για την ανάκληση της τροπολογίας και την απόδοση της έκτασης στο Δήμο Χαϊδαρίου και τους κατοίκους της Δυτικής Αθήνας .

 
 
 

Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΕΣΥΔΑΠ με αφορμή την αγωγή της Oil One σε βάρος του Δήμαρχου Κερατσινίου – Δραπετσώνας Χρήστου Βρεττάκου

ΟΜΟΦΩΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ 

την απολυτη αλληλεγγύη του ΠΕΣΥΔΑΠ στον Δήμαρχο Κερατσινίου – Δραπετσώνας  και  απαιτεί να αποσυρθεί η αγωγή  της Oil One.

Για τον λόγο αυτό αντιπροσωπεία του Συνδέσμου θα παραβρεθεί το πρωί της Παρασκευής 14 Φεβρουαρίου 2020 στο  Πρωτοδικείο Πειραιά, όπου εκδικάζεται η αγωγή της Oil One κατά του  Χρήστου Βρεττάκου για συκοφαντική δυσφήμιση.

Κοινή πλατφόρμα δράσεων των επτά Συνδέσμων Δήμων της Αττικής για τη προστασία του περιβάλλοντος, την ανάπτυξη ευαίσθητων περιοχών, την πυροπροστασία των ορεινών όγκων της Αττικής, την πολιτική προστασία, την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης σε περιοχές ευθύνης τους αλλά και για ζητήματα θεσμικού χαρακτήρα, συμφωνήθηκε στην σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 03.02.2020 στα γραφεία του ΠΕΣΥΔΑΠ στο Δημαρχείο Κορυδαλλού.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν αντιπροσωπείες του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ), του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (ΣΠΑΠ), του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης της Πάρνηθας (ΣΥΝΠΑ), του Συνδέσμου Προστασίας και Ανάπτυξης του Υμηττού (ΣΠΑΥ), του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), του Συνδέσμου Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων (ΣΠΑΤ) και του Συνδέσμου Δήμων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων (ΣΒΑΠ).

Ανάμεσα σε άλλα αποφασίστηκαν:

-      η θεσμοθέτηση και λειτουργία μόνιμου Συντονιστικού Οργάνου των Συνδέσμων

-      η προσπάθεια βελτίωσης της συνεργασίας και του συντονισμού των Συνδέσμων με την Κεντρική Διοίκηση και την Περιφέρεια Αττικής

-      η προώθηση νομοθετικής λύσης για την έγκαιρη απόδοση των πόρων πυροπροστασίας απευθείας στους Συνδέσμους

-      η επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τους Συνδέσμους, κυρίως η δυνατότητα λειτουργίας τους ως εργαλεία απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων (εφόσον εξασφαλιστεί η στελέχωσή τους)

-      η ενίσχυση της δράσης των συμβεβλημένων εθελοντικών οργανώσεων για τα θέματα πυροπροστασίας και πολιτικής προστασίας.

-      η πρόβλεψη για συμμετοχή των Συνδέσμων σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα με την ιδιότητα των δικαιούχων

Για την προώθηση όλων των παραπάνω θα επιδιωχθεί η άμεση συνάντηση με τους υπουργούς Εσωτερικών Τ. Θεοδωρικάκο, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσων Γ. Βρούτση, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μ. Βορίδη και τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη.

Επιπλέον θα επιδιωχθεί συνάντηση με τους προέδρους ΠΕΔΑ Γ. Μαρκόπουλο και της ΚΕΔΕ Δ. Παπαστεργίου.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ως εκπρόσωποι των Συνδέσμων οι Αντώνης Αντωνόπουλος, Θόδωρος Αρβανίτης Βλάσσης Σιώμος, Γρηγόρης Γουρδομιχάλης, Γιώργος Γκόγκος, Μόσχος Διαμαντόπουλος, Μιχάλης Ευθυμιάδης, Τούλα Ιωαννίδου, Μαρία Καζάκου, Παύλος Καμάρας, Γιώργος Κουράσης, Βασίλης Λαζάρου, Δημήτρης Τσατσαμπάς και Φώτης Τσομπάνογλου.