Φύλαξη από την παράνομη υλοτομία

paranomi ulotomia

Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και οι Δήμοι μέλη του έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα για το Όρος Αιγάλεω, του οποίου η αναβάθμιση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Για τον λόγο αυτό ο ΠΕΣΥΔΑΠ αναδεικνύει ένα φαινόμενο των καιρών και δρα αποφασιστικά για την αντιμετώπισή του. Ο λόγος για την παράνομη υλοτομία που προορίζεται για θέρμανση και που αποτελεί μια σύγχρονη έκφανση της περιβαλλοντικής απαξίωσης και της οικονομικής δυσπραγίας, με σοβαρές συνέπειες στον δασικό πλούτο.

Από περιπολίες ρουτίνας που πραγματοποίησε το επιχειρησιακό δυναμικό πυρασφάλειας του Συνδέσμου στον δασικό πυρήνα της περιοχής ευθύνης του, διαπιστώθηκε ότι το φαινόμενο διογκώνεται στο Όρος Αιγάλεω, γεγονός που αποδίδεται, σ’ ένα βαθμό, στο συνδυασμό της οικονομικής κρίσης με το ανθρωπογενές «μωσαϊκό» της περιοχής, που αποτελείται από πληθυσμιακές ομάδες εξαιρετικά ανομοιογενών χαρακτηριστικών (ρομά, οικονομικούς μετανάστες, κατοίκους χαμηλής εισοδηματικής τάξης κλπ.). Το πλέον ανησυχητικό φαινόμενο είναι το γεγονός ότι οι παράνομοι υλοτόμοι στρέφονται και στα μικρά φυτά που προσπαθούν να αναπτυχθούν και αποτελούν το κέρδος των αναδασώσεων που σχεδίασε, πραγματοποίησε και υποστηρίζει ο ΠΕΣΥΔΑΠ από το 2008.

Με δεδομένο ότι από την μια το Όρος Αιγάλεω έχει πληγεί βαριά από την υλοτομία στο παρελθόν και συγκεκριμένα την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις (διάβρωση, αποψίλωση κλπ.) και από την άλλη το γεγονός ότι επαπειλείται το πρόγραμμα αναδάσωσης που για χρόνια εφαρμόζουν ο Σύνδεσμος και άλλες υπηρεσίες, εντατικοποιήθηκε η ανάγκη υλοποίησης παρεμβάσεων για την θωράκιση του δασικού πλούτου.

Για τον λόγο αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΕΣΥΔΑΠ με σχετική της απόφαση προχώρησε στην θέσπιση κανονιστικού πλαισίου θωράκισης του δασικού πλούτου του βουνού από την παράνομη δραστηριότητα της υλοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Περιφέρεια Αττικής, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, τα Δασαρχεία Πειραιά και Αιγάλεω, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς για την προστασία του επαπειλούμενου δασικού πυρήνα του Όρους Αιγάλεω για να υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός.

Επίσης, αποφάσισε την πρόσληψη μικρού αριθμού εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα την θωράκιση του δασικού πλούτου του Όρους Αιγάλεω. Για την δαπάνη αυτή ζητήθηκε ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής και σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί εφικτή θα προκληθεί από ιδίους πόρους. Παρόλα αυτά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ενώ έχει δώσει εισηγητικά την έγκρισή της, αδυνατεί χαρακτηριστικά να διεκπεραιώσει την ενέργεια της οριστικής έγκρισης, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος στον αγώνα ενάντια στην παράνομη υλοτομία και καθημερινά να αφανίζονται δεκάδες δενδρύλλια.