Αναπτυξιακή στρατηγική ΠΕΣΥΔΑΠ 2014 - 2019

Η στρατηγική του ΠΕΣΥΔΑΠ εντάσσεται σε ένα συνολικό πλαίσιο αντίληψης που να είναι σύγχρονο, ευέλικτο και ριζοσπαστικό και θα δίνει ένα σαφή ρόλο στην τοπική κοινωνία και τους φορείς της.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή ενός λειτουργικότερου προτύπου υλοποίησης δράσεων περιβαλλοντικού και κοινωνικού χαρακτήρα, προς όφελος των Δήμων – μελών του ΠΕΣΥΔΑΠ και να συγκεκριμενοποιηθεί το πλαίσιο παρεμβάσεων, η στρατηγική του προγράμματος έχει διακριθεί σε άξονες παρέμβασης, που αφήνει περιθώρια για άσκηση "επιθετικής" βιώσιμης αναπτυξιακής πολιτικής με περιβαλλοντικούς όρους.

 

ΑΞΟΝΑΣ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Μέτρο 1.1 Προστασία και έλεγχος της δημόσιας υγείας

1.1.1 Λειτουργία του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ)

Μέσα από την ίδρυση και λειτουργία του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ) επιχειρείται η προστασία και ο έλεγχος της δημόσιας υγείας. Πέρα από την απαρέγκλιτη καθημερινή εφαρμογή του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων στις περιοχές διοικητικής αρμοδιότητας των Δήμων – μελών του είναι σημαντική η καταπολέμηση της επικίνδυνης ζωοανθρωπονόσου ΚΑΛΑΖΑΡ σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κρήτης, με συνέπεια την μείωση της εμφάνισης σε ζώα της νόσου από 1 προς 4 σε 1 προς 5, δηλαδή μείωση του πληθυσμού των άρρωστων αδέσποτων ζώων κατά 5%, χωρίς κρατική χρηματοδότηση, και το αποτέλεσμα να διαχέεται σε περίπου 1.000.000 συμπολίτες μας και αποτελεί πρότυπο όσον αφορά την φροντίδα των αδέσποτων ζώων.

 

Μια δεύτερη εξίσου σημαντική συνιστώσα του προγράμματος που εφαρμόζει ο Σύνδεσμος, αφορά στην ανάληψη συστηματικής δράσης ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης και της κατανόησης απ’ αυτήν της ανάγκης δημιουργίας νέων πρότυπων συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα. Στο πλαίσιο αυτό, διεξήχθησαν σε εβδομαδιαία βάση διαλέξεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με δεδομένο ότι ο ΠΕΣΥΔΑΠ είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτικός φορέας από το Υπουργείο Παιδείας, σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δήμων – μελών του.

Oι Δήμοι – μέλη μας είναι πλήρως εναρμονισμένος με τις επιταγές του Ν. 4039/2012 για τα ζώα συντροφιάς και αποτελεί πρωτοπόρο φορέα της Αυτοδιοίκησης – ως μέλη του ΠΕΣΥΔΑΠ – στην περιβαλλοντική διαχείριση των νεκρών ζώων συντροφιάς, καθώς η αδειοδότηση των περιβαλλοντικών όρων και της λειτουργίας του μοναδικού αποτεφρωτικού συστήματος χαμηλού δυναμικού που διαθέτει η Αυτοδιοίκηση για την καύση νεκρών ζώων συντροφιάς και είναι εγκατεστημένος στον Σύνδεσμο είναι γεγονός. Χρειάστηκαν πέντε χρόνια συνεχών πιέσεων, γεμάτα από απρόβλεπτα εμπόδια, απίθανες απαιτήσεις και αρνήσεις των δημοσίων υπηρεσιών, προκειμένου να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η καινοτόμος δράση της Αυτοδιοίκησης. Μια αναδρομή των γεγονότων δείχνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΠΕΣΥΔΑΠ είχε την ατυχία, εξαιτίας της «εκτός εγχειριδίου για τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης» υπόστασής της, να ταξιδέψει κατά σειρά από 14 διαφορετικά γραφεία της δημόσιας διοίκησης προκειμένου να εγκριθεί.

Δείγμα της σημαντικής συμβολής της συγκεκριμένης δράσης είναι το γεγονός ότι έχουν ενδιαφερθεί πολλοί φορείς για συνεργασία. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΕΣΥΔΑΠ προωθώντας την αλληλεγγύη στην δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με την Πολεμική Αεροπορία – Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης  Κέντρο Εκπαίδευσης Φρουρών – Σκύλων.

Τέλος, ο ΠΕΣΥΔΑΠ έχοντας πρωταγωνιστήσει για λογαριασμό της Αυτοδιοίκησης στην διαμόρφωση του νέου Ν.4039/2012 για τα ζώα συντροφιάς και αποσκοπώντας να διαχύσει την τεχνογνωσία που έχει κτηθεί, διεξάγει εκστρατεία ενημέρωσης μέσω της αναπαραγωγής και διάθεσης ενημερωτικού υλικού, στο οποίο διατυπώνεται και το μήνυμα του Δημάρχου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου του κάθε Δήμου – μέλους για την δράση των αδέσποτων, ενώ εκλαϊκεύουμε την δράση με την διεξαγωγή θεματικών ημερίδων στην έδρα των Δήμων – μελών.

1.1.2 Δράσεις Πυροπροστασίας

Παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κεντρική χρηματοδότηση για δράσεις πυρασφάλειας στους φορείς της Αυτοδιοίκησης, ο ΠΕΣΥΔΑΠ συνεχίζει με ιδίους πόρους την εφαρμογή προγράμματος πυρασφάλειας, που από το 2002 και σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει κάθε χρόνο το κύριο βάρος της πρόληψης δασικών πυρκαγιών στο Όρος Αιγάλεω. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης ο ΠΕΣΥΔΑΠ συνεργάζεται με την πυροσβεστική υπηρεσία, εκτελεί έργα διάνοιξης δασικών δρόμων από κατολισθήσεις και αυθαίρετες απορρίψεις αποβλήτων, προχωρά σε εκτεταμένους καθαρισμούς και αποψιλώσεις, δημιουργεί πυροφυλάκια, χρησιμοποιεί εποχούμενη και στατική φύλαξη σε συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ, επισκευάζει – τοποθετεί – γεμίζει δεξαμενές πυρόσβεσης, ενεργοποιεί δίκτυο ασύρματης επικοινωνίας, προσλαμβάνει και εκπαιδεύει, με τη συνεργασία της πυροσβεστικής, εποχικούς πυροφύλακες, συνεργάζεται με εθελοντικές οργανώσεις, συντονίζει τη δράση των δήμων - μελών του που έχουν απ’ ευθείας πρόσβαση στο όρος Αιγάλεω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της ομάδας πυρασφάλειας του ΠΕΣΥΔΑΠ έχουν εντοπιστεί και κατασβεστεί πέντε (5) πυρκαγιές στον πυρήνα και τους πρόποδες του Όρους Αιγάλεω στην τρέχουσα ξηροθερμική περίοδο.

Παράλληλα, ο ΠΕΣΥΔΑΠ προγραμματίζει επιχείρηση καθαρισμού της Λεωφόρου Σχιστού, με βάση τον αγώνα για την προάσπιση του περιβάλλοντος, τη βελτίωση ποιότητας ζωής αλλά και της πυροπροστασίας του μοναδικής αξίας για την περιοχή μας όρους Αιγάλεω.

Επίσης, συνεχίζεται το πρόγραμμα αναδάσωσης του Όρους Αιγάλεω που υλοποιείται με ευθύνη του Συνδέσμου. Το πρόγραμμα, αποτελείται από 3 μέρη: τη φύτευση, το πότισμα και τη φύλαξη. Η φύτευση είχε πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο του 2010, όταν φυτεύθηκαν πάνω από 5.000 δενδρύλλια στην περιοχή ενδιαφέροντος. Επειδή, όμως, το βουνό δεν μπορεί από μόνο του να υποστηρίξει τη βιωσιμότητα των νέων φυτών ο ΠΕΣΥΔΑΠ ενεργώντας συντονισμένα, ανέλαβε τη διατήρηση της βλάστησης, υλοποιώντας στο μεσοδιάστημα ποτίσματα. Παράλληλα, για καλύτερα αποτελέσματα τοποθέτησε αρδευτικό σύστημα, που περιλαμβάνει μεγάλη υδατοδεξαμενή 24 κυβικών. 

Τέλος, ο ΠΕΣΥΔΑΠ αναδεικνύει ένα φαινόμενο των καιρών και έδρασε αποφασιστικά για την αντιμετώπισή του. Ο λόγος για την παράνομη υλοτομία που προορίζεται για θέρμανση και που αποτελεί μια σύγχρονη έκφανση της περιβαλλοντικής απαξίωσης και της οικονομικής δυσπραγίας, με σοβαρές συνέπειες στον δασικό πλούτο. Από περιπολίες ρουτίνας που πραγματοποίησε το επιχειρησιακό δυναμικό πυρασφάλειας του Συνδέσμου στον δασικό πυρήνα της περιοχής ευθύνης του, διαπιστώθηκε ότι το φαινόμενο διογκώνεται στο Όρος Αιγάλεω, γεγονός που αποδίδεται, σ’ ένα βαθμό, στο συνδυασμό της οικονομικής κρίσης με το ανθρωπογενές «μωσαϊκό» της περιοχής, που αποτελείται από πληθυσμιακές ομάδες εξαιρετικά ανομοιογενών χαρακτηριστικών (ρομά, οικονομικούς μετανάστες, κατοίκους χαμηλής εισοδηματικής τάξης κλπ.). Το πλέον ανησυχητικό φαινόμενο είναι το γεγονός ότι οι παράνομοι υλοτόμοι στρέφονται και στα μικρά φυτά που προσπαθούν να αναπτυχθούν και αποτελούν το κέρδος των αναδασώσεων που σχεδίασε, πραγματοποίησε και υποστηρίζει ο ΠΕΣΥΔΑΠ από το 2008.

Με δεδομένο ότι από την μια το Όρος Αιγάλεω έχει πληγεί βαριά από την υλοτομία στο παρελθόν και συγκεκριμένα την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου με μη αναστρέψιμες επιπτώσεις (διάβρωση, αποψίλωση κλπ.) και από την άλλη το γεγονός ότι επαπειλείται το πρόγραμμα αναδάσωσης που για χρόνια εφαρμόζουν ο Σύνδεσμος και άλλες υπηρεσίες, εντατικοποιήθηκε η ανάγκη υλοποίησης παρεμβάσεων για την θωράκιση του δασικού πλούτου. 

Για τον λόγο αυτό η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΕΣΥΔΑΠ με σχετική της απόφαση προχώρησε στην θέσπιση κανονιστικού πλαισίου θωράκισης του δασικού πλούτου του βουνού από την παράνομη δραστηριότητα της υλοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την Περιφέρεια Αττικής, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, τα Δασαρχεία Πειραιά και Αιγάλεω, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς για την προστασία του επαπειλούμενου δασικού πυρήνα του Όρους Αιγάλεω για να υπάρξει ο απαραίτητος συντονισμός.

Επίσης, αποφάσισε την πρόσληψη μικρού αριθμού εποχικού προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών και συγκεκριμένα την θωράκιση του δασικού πλούτου του Όρους Αιγάλεω. Για την δαπάνη αυτή ζητήθηκε ενίσχυση από την Περιφέρεια Αττικής και σε περίπτωση που αυτή δεν καταστεί εφικτή θα προκληθεί από ιδίους πόρους. Παρόλα αυτά η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ενώ έχει δώσει εισηγητικά την έγκρισή της, αδυνατεί χαρακτηριστικά να διεκπεραιώσει την ενέργεια της οριστικής έγκρισης, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος στον αγώνα ενάντια στην παράνομη υλοτομία και καθημερινά να αφανίζονται δεκάδες δενδρύλλια.

 

ΑΞΟΝΑΣ 2: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Μέτρο 2.1 Προστασία και διαχείριση φυσικών πόρων

Συνεχίζονται πυρετωδώς οι προσπάθειες προώθησης του πρότυπου σχεδίου πράσινης ανάπτυξης που περιλαμβάνει το σύστημα «Φωτοβολταϊκό πάρκο για την άντληση του νερού της Ψυτάλλειας – Δημιουργία λιμνοδεξαμενής – Αναδάσωση του Όρους Αιγάλεω». Το έργο αντιμετωπίζεται ως ολότητα, αλλά αποτελείται από δυο υποέργα.

1α. Τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου αρχικά ισχύος 1 MW πάνω στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ Σχιστού (στο μέλλον μπορεί να επεκταθεί στα 3 MW). Το έργο αυτό έχει ιδιαίτερη αναπτυξιακή διάσταση δεδομένου ότι από το φωτοβολταϊκό πάρκο θα παράγεται η ενέργεια που χρειάζεται, ώστε να αντληθεί νερό από το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων της Ψυτάλλειας για την υποστήριξη της αναδάσωσης του όρους Αιγάλεω και της ευρύτερης περιοχής. Παράλληλα, τα έσοδα από την λειτουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου θα εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα του Συνδέσμου και την οικονομική του αυτάρκεια, με αποτέλεσμα βαθμιαία να ελαττώνονται οι εισφορές των Δήμων – μελών.

1β. Τη κατασκευή λιμνοδεξαμενής περίπου 30.000 κμ στο όρος Αιγάλεω η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά ως χώρος αποθήκευσης και διάθεσης των συγκεκριμένων επεξεργασμένων υδάτων της Ψυτάλλειας. Η μέχρι τώρα πολύχρονη εμπειρία μας δείχνει ότι η ύπαρξη και λειτουργία της λιμνοδεξαμενής είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία δράσεων εκτεταμένης αναδάσωσης του όρους Αιγάλεω.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες ενέργειες ώστε Περιφέρεια Αττικής και ΠΕΣΥΔΑΠ να συνυποβάλουν στο ΕΠΠΕΡΑΑ τα έργα τους προς χρηματοδότηση, που αφορούν στην αξιοποίηση των επεξεργασμένων λυμάτων του ΚΕΛ Ψυττάλειας και την άρδευση του Όρους Αιγάλεω. Με την συνυποβολή και των δυο έργων στο ΕΠΠΕΡΑΑ χρηματοδοτούνται δράσεις που αφορούν σε:

α) Απαιτούμενες μελέτες σχεδιασμού και εφαρμογής,

β) Έργα αναβάθμισης υφιστάμενης ΕΕΛ και οι αναγκαίες μελέτες,

γ) Έργα κατασκευής των υποδομών για τη μεταφορά της προς επαναχρησιμοποίηση,

δ) Δράσεις δημοσιότητας κλπ.

Μέτρο 2.2 Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Ο ΠΕΣΥΔΑΠ σχεδιάζει την ίδρυση και λειτουργία εγκατάστασης παραγωγής καθαρού κόμποστ από τα κλαδέματα των Δήμων – μελών του. Το κόμποστ θα χρησιμοποιείται για την βελτίωση των εδαφών των χώρων πρασίνου των Δήμων – μελών, καθώς είναι ένα από τα καλύτερα καλυπτικά για το έδαφος κι ένα από τα καλύτερα βελτιωτικά εδάφους.

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων, ώστε να προσδιοριστούν οι ανάγκες των Δήμων και να συγκεκριμενοποιηθούν τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης. Για τον λόγο αυτό έχουμε έρθει σε επαφή με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων – μελών μας για να αντληθούν οι κρίσιμες πληροφορίες , που θα υποστηρίξουν τους εφικτούς και ρεαλιστικούς στόχους σχεδιασμού και υλοποίησης οριζόντιων διαδημοτικών δράσεων.

Μέτρο 2.3 Αποκατάσταση ΧΑΔΑ

Σχετικά με την πορεία εκτέλεσης του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ Χ.Α.Δ.Α. – ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ – Γ’ ΦΑΣΗ, που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ», μετά από ακραία καιρικά φαινόμενα κατά την τρέχουσα χρονιά και στην περιοχή στην οποία εκτελείται το έργο, δημιουργήθηκαν σημαντικές ζημίες στις επιφάνειες των γεωϋφασμάτων, όσο και στις μέχρι σήμερα επικαλύψεις αυτών δι’ αργιλλοχωμάτων και συναφών υλικών. Επίσης, παρουσιάζονται έντονα φαινόμενα ερπυσμού και κατολισθήσεων λόγω της αστάθειας των υποκείμενων στρωμάτων του φωσφογύψου.

Βασική αιτία ήταν η διακοπή των εργασιών εκ μέρους των αναδόχων κατασκευής τμημάτων του έργου, από τα μέσα του μηνός Αυγούστου 2010, τόσο του συνεργείου τοποθέτησης των γεωϋφασμάτων με αιτιολογία την καθυστέρηση πληρωμής των πιστοποιημένων εργασιών από το «ΘΗΣΕΑΣ», όσο και του συνεργείου των χωματουργικών εργασιών, λόγω της σημαντικής μείωσης της οικοδομικής δραστηριότητας (εκσκαφές) στην ευρύτερη περιοχή.

Η ανυπαρξία έργου αντιπλημμυρικής προστασίας της γύρω περιοχής εκτέλεσης των εργασιών της αποκατάστασης, συνέβαλε επίσης και στην προξενηθείσα ζημία. Για όλους αυτούς τους λόγους ασκούνται πιέσεις κεντρικά και συνεχίζεται η εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης των ζημίων και αντιπλημμυρικής προστασίας, προκειμένου να αποφευχθεί η ολοσχερής καταστροφή των μέχρι τώρα εργασιών για τις οποίες έχουν διατεθεί 3.000.000 €.

2.4 Μέτρα σχετικά με το αστικό περιβάλλον

Στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις ο περιβαλλοντικός θόρυβος αποτελεί παράγοντα σοβαρής υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και πρέπει να αντιμετωπίζεται ανάλογα. Ο ΠΕΣΥΔΑΠ ως φορέας διαδημοτικής συνεργασίας με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη καταγράφει, ομαδοποιεί και αξιολογεί τα σχετικά προβλήματα, καθώς και συμβάλει όπου είναι δυνατό στην αντιμετώπισή τους. Για τον λόγο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το κρίσιμο θέμα του περιβαλλοντικού θορύβου στους Δήμους – μέλη του.

Στα πλαίσια αυτά και με στόχο λοιπόν να εξοπλιστούν οι δημοτικές αρχές με ένα χρήσιμο εργαλείο για την αναγνώριση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά και προτάσεις δράσεων αντιμετώπισης του περιβαλλοντικού θορύβου, ο Σύνδεσμος διαθέτει την επιστημονική του ομάδα και τον εξοπλισμό του, προκειμένου να εκπονηθούν «Σχέδιο Δράσης Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικού Θορύβου στους Δήμους – μέλη του». Να σημειωθεί ότι στο 6ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον 2001-2010 της Ε.Ε. επισημαίνεται η ανάγκη να σχεδιαστούν οι κινήσεις των τοπικών κοινωνιών έτσι ώστε να ξεκινήσουν τα απαραίτητα έργα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων έργων για την ανακούφιση από τον περιβαλλοντικό θόρυβο.

 

ΑΞΟΝΑΣ 3: ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

3.1 Μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας

3.1.1 Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα

Ο Σύνδεσμος στα πλαίσια των προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ), εκπόνησε το δικό του πρόγραμμα, που θέτει ως στόχο την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την υλοποίηση κοινωφελών έργων προς όφελος της τοπικής κοινωνίας. Συγκεκριμένα οι προτεινόμενες δράσεις θα δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη σε περισσότερους από ένα άξονες. Ωστόσο, άμεσα οφέλη δημιουργούνται για την ένταξη ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

Άμεσα ωφελούμενοι από το πρόγραμμα, είναι κυρίως οι νέοι οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα από την ανεργία. Οι προτεινόμενες δράσεις, απευθύνονται κυρίως σε νέους οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα πρόσβασης στην αγορά εργασίας λόγω χαμηλού μορφωτικού επιπέδου. Ομάδα στόχος αποτελούν επίσης, οι ειδικές κοινωνικές ομάδες όπως οι μειονότητες (π.χ. Ρομ) αλλά και νέοι πτυχιούχοι οι οποίοι ζητούν ευκαιρίες για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Η φύση των προτεινόμενων δράσεων θα βοηθήσει τους ωφελούμενους να γίνουν ενεργά μέλη της πόλης τους και να ενσωματωθούν στον κοινωνικό ιστό της πόλης πιο αποτελεσματικά, αφού θα μετέχουν στον εξωραϊσμό και τη βελτίωση του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος κάθε γειτονιάς στην πόλης τους και θα εναποθέσουν την δημιουργικότητάς τους και προσφορά τους στους συμπολίτες τους. Έμμεσα ωφελούμενοι είναι όλοι οι δημότες του συμπράττοντος φορέα με την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής τους και της καθημερινότητάς τους.

Οι προτεινόμενες κοινωφελείς δράσεις θα απασχολήσουν και θα απαιτήσουν τη συνεργασία ατόμων χαμηλότερης εκπαίδευσης με άτομα ανώτερης εκπαίδευσης. Καταυτό το τρόπο επιτυγχάνονται ένας έμμεσος και ένας άμεσος στόχος:

 • Άμεση πρόσβαση μεγάλου αριθμού ατόμων με χαμηλή εκπαίδευση στην αγορά εργασίας
 • Δημιουργία ευκαιριών για την παραμονή τους στην αγορά εργασίας σε συναφές αντικείμενο, αφού θα έχουν εξασφαλίσει ειδίκευση με τη μεταφορά γνώσης και εμπειρίας από τους ωφελούμενους ανώτερης σχετικής εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα στηρίζεται στις εξής υποενότητες:

 • ΕΡΕΥΝΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥΣ
 1. Δικτύωση με περιβαλλοντικούς δημόσιους φορείς των Βαλκανίων για την ανάδειξη κοινών προβλημάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας.  
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
 1. Εκπαίδευση ομάδων στόχου με εισηγήσεις και επεξεργασία ενημερωτικού υλικού (μαθητές- εθελοντές- γυναίκες- τρίτη ηλικία- μειονότητες- άτομα σε φάση απεξάρτησης- ΑμΕΑ).
 2. Περιβαλλοντική καμπάνια με ενημέρωση σε σχολεία και φορείς των δήμων μελών και event σε ανοικτούς κοινόχρηστους χώρους των δήμων. Κατάρτιση νέων ανέργων χαμηλής εκπαίδευσης σε πράσινα επαγγέλματα για την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου τους ώστε να έχουν περισσότερες ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας.
 • ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 1. «Ψηφιακό μουσείο» φυσικής κληρονομιάς που συναντάται στο αστικό πράσινο των Δήμων μελών: Όρος Αιγάλεω, Ποικίλο Όρος
 2. Σήμανση κατά την είσοδο με χάρτη και πληροφορίες για τον χώρο και σήμανση για πληροφόρηση αυτοφυούς βλάστησης και φυσικού κάλλους.
 • ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 1. πυροφύλαξη – δασοπροστασία, αντιμετώπιση παράνομης υλοτομίας, αύξηση αστικού πρασίνου με δενδροφυτεύσεις, αποψιλώσεις, καθαρισμός και κλάδεμα του πρασίνου για Όρος Αιγάλεω.

3.1.2 Προγράμματα ΤΟΠ – ΕΚΟ

Με δεδομένο ότι το ζητούμενο σε μια διαδικασία είναι να χαρακτηρίζεται από ευελιξία, προσαρμοστικότητα, να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στα πλαίσια μιας συστηματικής και συνεπούς τοπικής διαχείρισης, προστασίας και ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της και που θα περιλαμβάνει στους κόλπους της τον συμμετοχικό σχεδιασμό, ο Σύνδεσμος πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις με κοινωνική αναφορά. Συγκεκριμένα, ο ΠΕΣΥΔΑΠ, ως εξειδικευμένος διαδημοτικός φορέας σκοπού, προγραμματίζει να πραγματοποιήσει οριζόντιες δράσεις, που δεν εγκλωβίζονται στα διοικητικά όρια ενός Δήμου και ιδίως να συμμετέχει σε εταιρικό σχήμα στην Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» του Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΠΕΣΥΔΑΠ συμμετέχει σε Αναπτυξιακές Συμπράξεις, που εστιάζουν στην Απασχόληση και την Κοινωνική Ένταξη στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Αθήνας και Πειραιά και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας.

Αντικείμενο των Σχεδίων είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης. Τα Σχέδια Δράσης περιλαμβάνουν δράσεις προετοιμασίας των ωφελουμένων (ανέργων αποφυλακισθέντων) σε όλα τα στάδια (κατάρτιση, συμβουλευτική, επιχειρηματικότητα) με στόχο την απασχόλησή τους στο πλαίσιο δημιουργίας Κοινωνικής/-ων Συνεταιριστικής/-ών Επιχείρησης/επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού.