Διαδημοτικά Προβλήματα

Κυκλοφοριακό Συγκοινωνιακό

Το πρόβλημα της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά είναι σημαντικό, λόγω της λειτουργίας του λιμανιού και σημαντικών μονάδων του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα. Μεγάλοι οδικοί άξονες, όπως η λεωφόρος Γρηγόρη Λαμπράκη και η Πέτρου Ράλλη δέχονται σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο.

Τα προβλήματα αυτά οξύνονται αφενός από την έλλειψη χώρων στάθμευσης και αφετέρου από την μη ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του προβλήματος, λόγω της τμηματικής του μελέτης από τον κάθε Δήμο ξεχωριστά.
     
Ο Σύνδεσμος προτείνει
     
Την εκπόνηση ολοκληρωμένης κυκλοφοριακής συγκοινωνιακής μελέτης που θα αντιμετωπίσει την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά ως ενιαίο σύνολο και θα προτείνει λύσεις που θα αποφορτίζουν το κέντρο του Πειραιά και θα διασυνδέει όλες τις περιοχές μεταξύ τους.

Την δημιουργία διαδημοτικού συντονιστικού κέντρου ρύθμισης της κυκλοφορίας με συστήματα οθονών σε κεντρικούς οδικούς άξονες ή και με παρεμβάσεις μέσω ραδιοφωνικού σταθμού (Traffic Radio).

Την εκπόνηση συστήματος ρύθμισης της κίνησης των φορτηγών για την είσοδό - έξοδό τους στην περιοχή αλλά και την πρόσβασή τους στον εμπορικό λιμένα.


Οχλούσες βιομηχανίες - βιοτεχνίες

Στην ευρύτερη περιοχή λειτουργούν σήμερα περίπου 2.200 οχλούσες μονάδες διαφόρων παραγωγικών κλάδων, με πιο σημαντικούς τους κλάδους της ναυπηγοεπισκευής, των βυρσοδεψείων, της παραγωγής ενέργειας, της επεξεργασίας των λυμάτων των επιμεταλλωτηρίων.

Ο Σύνδεσμος προτείνει
     
Μία νέα καταγραφή και κατηγοριοποίηση των υπάρχουσων μονάδων στην περιοχή που θα συμπεριλάβει και τις επιπτώσεις από την λειτουργία τους στο περιβάλλον αλλά και στην τοπική κοινωνία.
Η πρόταση συμπεριλαμβάνει και την δημιουργία διαδημοτικού κέντρου βάσης πληροφοριών για την παραγωγική διάταξη των μονάδων στην περιοχή, την ενεργειακή τους κατανάλωση και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η βάση αυτή των δεδομένων βοηθά στην εκπόνηση προτάσεων ορθολογικής ενεργειακής διαχείρισης και προτάσεων, προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.


Αστικό περιαστικό πράσινο

Από τις μελέτες που έχουν γίνει την δεκαετία του '90 η αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά είναι μόλις 1,5 - 2,8 m/κάτοικο με αντίστοιχη σχέση για τα βόρεια προάστια της τάξης των 9 - 19 m/κάτοικο.
Το συμπέρασμα που προκύπτει ειδικά για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά είναι ότι έχει υποβαθμιστεί σημαντικά και έχει υπερβεί το οποιοδήποτε οριακό σημείο η ποιότητα ζωής των κατοίκων.
     
Ο Σύνδεσμος προτείνει

Την δενδροφύτερυση του όρους Αιγάλεω
     
Την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου τόσο με την δενδροφύτευση των ελάχιστων εναπομείναντων ελεύθερων χώρων, όσο και με την απαλλοτρίωση χώρων.
     
Την ανάπτυξη συστημάτων αυτόματης πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.


Έλεγχος εμπομπών αυτοκινήτων. Ίδρυση διαδημοτικού ΚΤΕΟ.Διαπίστευση συνεργείων που εκδίδουν κάρτα καυσαερίων

Σήμερα λειτουργούν πλήθος συνεργείων που εκδίδει κάρτα καυσαερίων στα αυτοκίνητα.
Λόγω του πλήθους, όμως, των συνεργείων που εκδίδουν ΚΕΚ δεν είναι δυνατός ο πλήρης και επισταμένος έλεγχός τους.
     
Ο Σύνδεσμος προτείνει
     
Την δημιουργία και λειτουργία διαδημοτικού ΚΤΕΟ στην περιοχή.
     
Την ανάθεση άσκησης αρμοδιότητας ελέγχου και διαπίστευσης των συνεργείων έκδοσης ΚΕΚ για την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.


Ίδρυση συντονιστικού κέντρου υδρομάστευσης και ελέγχου ποιότητας υπογείων νερών για δημοτική και ιδιωτική χρήση

Η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά αποτελεί μία ενιαία υδρογεωλογική λεκάνη που οριοθετείται από το όρος Αιγάλεω, τον Κηφισό και την θάλασσα.
     
Μέχρι σήμερα δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένες. Πολλές μονάδες έχουν εκτελέσει παράμονες γεωτρήσεις μέσα στον προαύλιο χώρο τους, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο της ποσότητας άντλησης των νερών.
     
Ο Σύνδεσμος προτείνει

Την δημιουργία ενός διαδημοτικού συντονιστικού οργάνου, το οποίο μετά από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης θα αδειοδοτεί την πραγματοποίηση ή μη νέων γεωτρήσεων, και θα δίνει εντολή για την αντλούμενη παροχή κάθε γεώτρησης διασφαλίζοντας έτσι τον υδροφορέα.


Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος από χερσαίες πηγές και προστασία ακτών

Μετρήσεις που έχουν γίνει στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά έχουν αποδείξει την ύπαρξη αυξημένου ρυπαντικού φορτίου προερχόμενου από χερσαίες πηγές στην παράκτια ζώνη από τον Πειραιά έως και το Πέραμα.
Οι τιμές των ρυπαντών βιομηχανικής και βιοτεχνικής κύρια προέλευση βρίσκονται σε επίπεδα της τάξης του 120% σε υπερβάσεις του ορίου που ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διανομαρχιακές αποφάσεις του 1978 και της τάξης του 1000% σύμφωνα με το νόμο περί διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων σε κέντρα επεξεργασίας λυμάτων.
     
Ο Σύνδεσμος προτείνει

Την σύσταση μόνιμου συστήματος παρακολούθησης των νερών του Κηφισού και τον έλεγχο των αγωγών των ομβρίων και του αποχετευτικού συστήματος για την εξεύρεση πιθανών παράνομων συνδέσεων και τον εντοπισμό των υπευθύνων.