Μελέτες - Προτάσεις

Μελέτες – Προτάσεις ΠΕΣΥΔΑΠ

Ο ΠΕΣΥΔΑΠ ενεργεί συντονισμένα, ώστε να μετουσιωθούν οι προτάσεις του, σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής, σε έργα ικανά να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Συγκεκριμένα:

1. Το Όρος Αιγάλεω είναι το τελευταίο φυσικό απόθεμα της υποβαθμισμένης δυτικής περιοχής της Αθήνας. Όμως παρά τη σπουδαιότητα του, είναι εγκαταλελειμμένο από κάθε άποψη και σε συνάρτηση με το γεγονός ότι στο βουνό δεν υπάρχει νερό, ενώ ο υδροφόρος ορίζοντας είναι κατεστραμμένος, ελλοχεύει ο κίνδυνος οριστικής περιβαλλοντικής καταστροφής.

Για τον λόγο αυτό, ο ΠΕΣΥΔΑΠ προγραμματίζει την υλοποίηση ένα πρότυπου σχεδίου πράσινης ανάπτυξης που περιλαμβάνει το σύστημα «Φωτοβολταϊκό πάρκο για την άντληση του νερού της Ψυτάλλειας – Δημιουργία λιμνοδεξαμενής – Αναδάσωση του Όρους Αιγάλεω».

Στα πλαίσια αυτά ζητούμε την ένταξη στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας των δύο πρώτων σκελών του σχεδίου.

1α. Τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου αρχικά ισχύος 1 MW πάνω στον αποκαταστημένο ΧΑΔΑ Σχιστού (στο μέλλον μπορεί να επεκταθεί στα 3 MW). Το έργο αυτό έχει ιδιαίτερη αναπτυξιακή διάσταση δεδομένου ότι από το φωτοβολταϊκό πάρκο θα παράγεται η ενέργεια που χρειάζεται, ώστε να αντληθεί νερό από το κέντρο επεξεργασίας λυμάτων της Ψυτάλλειας για την υποστήριξη της αναδάσωσης του όρους Αιγάλεω και της ευρύτερης περιοχής.

1β. Τη κατασκευή λιμνοδεξαμενής περίπου 30.000 κμ στο όρος Αιγάλεω η οποία θα λειτουργεί υποστηρικτικά ως χώρος αποθήκευσης και διάθεσης των συγκεκριμένων επεξεργασμένων υδάτων της Ψυτάλλειας. Η μέχρι τώρα πολύχρονη εμπειρία μας δείχνει ότι η ύπαρξη και λειτουργία της λιμνοδεξαμενής είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία δράσεων εκτεταμένης αναδάσωσης του όρους Αιγάλεω.

2. «Κινητός σταθμός μέτρησης περιβαλλοντικών ρύπων». Η πρόταση αφορά την συγκρότηση ενός κινητού σταθμού εγκατεστημένου σε όχημα του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου, με τον οποίο θα μπορούν να γίνουν οι μετρήσεις και η τεκμηρίωση των λειτουργικών και των βιολογικών περιβαλλοντικών επιδράσεων από φυσικές ακτινοβολίες και από τις τεχνολογικές εφαρμογές που παράγουν Ηλεκτρικά & Μαγνητικά πεδία ή που ακτινοβολούν Ηλεκτρομαγνητικά κύματα ή ακόμη και από το υλικό των εφαρμογών αυτών.

Με την υλοποίηση της πρότασης αυτή ο ΠΕΣΥΔΑΠ θα μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες προστασίας της δημόσιας υγείας κα του περιβάλλοντος σε όλη την περιοχή ευθύνης της Περιφέρειας Αττικής.

3. Παροχή ενός ασθενοφόρου οχήματος περισυλλογής αδέσποτων ζώων. Η πρόταση αυτή αφορά στην περεταίρω στελέχωση του επιχειρησιακού δυναμικού του ΔΙΚΕΠΑΖ, ώστε να υποστηριχθεί το κοινωνικό έργο που επιτελείται σχετικά με την αντιμετώπιση του προβλήματος της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων. Ο Σύνδεσμος επιχειρεί σε 18 Καλλικράτειους Δήμους, με αποτέλεσμα το επιπρόσθετο όχημα περισυλλογής να κρίνεται απαραίτητο για την διατήρηση του υψηλού επιπέδου στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

4. Εκπόνηση δασοτεχνικών έργων για την πυροπροστασία του Όρους Αιγάλεω.

Η ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων για την θωράκιση της δασικής έκτασης, που καλύπτει το 60% του Όρους Αιγάλεω, μεγαλώνει. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη η υλοποίηση πρότασης προληπτικού περιεχομένου για την πυρασφάλεια του Όρους Αιγάλεω.

Τα προληπτικά μέτρα συνιστούν ένα πλέγμα δράσεων που έχουν εξατομικευμένα μεγάλη σημασία, αλλά ο χρόνος υλοποίησής τους διαφέρει. Τα προληπτικά μέτρα είναι αλληλένδετα και εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο θωράκισης της δασικής έκτασης του Όρους Αιγάλεω και ο χρόνος ολοκλήρωσής τους έχει αντίκτυπο στην περάτωση των υπολοίπων μέτρων.

Έτσι, λοιπόν, κρίνεται σκόπιμο η πρόταση να μην διακριθεί χρονικά σε φάσεις υλοποίησης, αλλά οι απαραίτητες διαδικασίες ωρίμανσης να υλοποιούνται παράλληλα. Συγκεκριμένα:

4α. Προμήθεια δεξαμενών χωρητικότητας 10 tn, έτσι ώστε να κατασβεστεί έγκαιρα οποιαδήποτε πυρκαγιά, αλλά και συμπληρωματικά να υποστηρίζεται η επιχειρησιακή δράση της Πυροσβεστικής και τα πυροσβεστικά οχήματα και οι υδροφόρες να μην διανύουν μεγάλες αποστάσεις για να ανεφοδιαστούν και να χάνεται πολύτιμος χρόνος.

4β. Καθαρισμός δασικών δρόμων και απομάκρυνση μπαζών και ογκωδών αντικειμένων, σε όσους δασικούς δρόμους κρίνεται απαραίτητο, προκειμένου να διευκολύνεται το επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

4γ. Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιτακτική ανάγκη ,πριν την έναρξη της ξηροθερμικής περιόδου, να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες συντήρησης, π.χ. δρόμοι "κομμένοι" από κλαδιά ή κορμούς, κατεστραμμένο οδόστρωμα από τις έντονες βροχοπτώσεις (νεροφαγώματα) κλπ.

Mε εκτίμηση,
Μπανούσης Δημήτρης

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Ειδικός Σύμβουλος ΠΕΣΥΔΑΠ