Υλοποιηθέντα προγράμματα

Ο Σύνδεσμος έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα τα παρακάτω προγράμματα:

 • Μελέτη επαναχρησιμοποίησης του παραγόμενου νερού από την λειτουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στην Ψυτάλλεια.
 • Μελέτη θαλάσσιας ρύπανσης στην ακτογραμμή από τον Πειραιά έως και το Πέραμα και του Κηφισού.
 • Μελέτη διασταλλαγμάτων χωματερής Σχιστού.
 • Πρόγραμμα Εξέτασης αιωρούμενων εισπνεύσιμων σωματιδίων σε βιομηχανικές βιοτεχνικές περιοχές των Δήμων μελών μας
 • Προσδιορισμοί ατμοσφαιρικών ρύπων.
 • Προσδιορισμοί εκπομπών αυτοκινήτων.
 • Aναλύσεις γεωτρήσεων
 • Μελέτη ζεύξης Περάματος- Παλουκίων Σαλαμίνας
 • Εργο συλλογής και επεξεργασίας του παραγόμενου βιοαέριου από την χωματερή του Σχιστού
 • Πρόγραμμα Διαχείρισης των αδέσποτων ζώων - ίδρυση Διαδημοτικού Κυνοκομείου.
 • Πρόγραμμα πυροπροστασίας των Δήμων μελών του Συνδέσμου.
 • Ανάπτυξη Σχεδίων Δράσης Αντιμετώπισης περιβαλλοντικού θορύβου στις περιοχές Κερατσινίου, Νίκαιας, Κορυδαλλού, Δραπετσώνας.