Κανονισμός λειτουργίας του ΔΙΚΕΠΑΖ

 1. Νομική μορφή

Το Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων (ΔΙΚΕΠΑΖ), εντάσσεται στο κατάλογο υπηρεσιών του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και ως εκ τούτου δεν έχει νομική υπόσταση.

 1. Είδος υπηρεσίας

To ΔΙΚΕΠΑΖ λειτουργεί αποκλειστικά ως νοσοκομείο αδέσποτων ζώων βάσει των Ν. 3170/2003 και Ν. 4039/2012.

 1. Σκοπός
 • Εφαρμογή προγράμματος ορθολογικής διαχείρισης των αδέσποτων ζώων
 • Προστασία δημόσιας υγείας των πολιτών
 • Βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών
 • Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ζώων, της συνεχούς φροντίδας και της ευζωίας τους
 1. Λειτουργία
 • Περισυλλογή με κατάλληλα οχήματα και εξειδικευμένο προσωπικό, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών ζωοφιλικών σωματείων όπου είναι δυνατόν
 • Κτηνιατρικός έλεγχος και διαχωρισμός των ζώων σε κατηγορίες ανάλογα με την κατάσταση της υγείας τους, ώστε να είναι εφικτή η άμεση παροχή κατάλληλης αγωγής στο κέντρο
 • Την υγιή στείρωση και περίθαλψη για μία τουλάχιστον εβδομάδα
 • Για τα επιθετικά και βαριά τραυματισμένα, καθώς και αυτά που φέρουν ζωοανθρωπονόσους, ανάλογα με την σοβαρότητα της κατάστασης, αποφασίζει για τις απαραίτητες ενέργειες η κατά νόμο (Ν.4039/2012) αρμόδια Επιτροπή παρακολούθησης
 • Σήμανση των ζώων και καταχώρησή τους σε μητρώο.
 • Επαναφορά των ζώων στους τόπους περισυλλογής, παρουσία εκπροσώπων των τοπικών ζωοφιλικών σωματείων όπου είναι δυνατόν.
 • Υιοθεσία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τις εγκαταστάσεις του κέντρου αυστηρά Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή: 11:00 – 13:00 για να υιοθετήσουν ένα αδέσποτο. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος στους επισκέπτες στους χώρους του κτηνιατρείου, ενώ η είσοδος στα κλουβιά θα επιτρέπεται απαρέγκλιτα με τη συνοδεία προσωπικού του ΠΕΣΥΔΑΠ.
 • Αποτέφρωση. Ορθολογική διαχείριση των πτωμάτων των ζώων.
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής, που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.
 • Φύλαξη χώρων του ΔΙΚΕΠΑΖ
 • Λειτουργία βιολογικής μονάδας καθαρισμού
 • Το ΔΙΚΕΠΑΖ λειτουργεί σε 24ωρη βάση

4.1 Περισυλλογές

Όταν εισέρχεται FAX περισυλλογής από τον εντεταλμένο υπάλληλο του Δήμου – μέλους του Συνδέσμου, πρωτοκολλείται και καταχωρείται στο αρχείο των Εισερχόμενων του ΔΙΚΕΠΑΖ. Επίσης ένα αντίγραφο καταχωρείται στο αρχείο με τα FAX των Δήμων.

4.1.1.    Πριν ξεκινήσει η περισυλλογή:

Ο συντονιστής του ΔΙΚΕΠΑΖ διαμορφώνει το ημερήσιο πρόγραμμα (χειρόγραφο), περισυλλογές και επιστροφές και το προωθεί στο Συνεργείο και στο Ιατρείο . Στο Συνεργείο παραδίδεται, επίσης, δελτίο κίνησης υπηρεσιακού οχήματος – διαταγή πορείας.

4.1.2      Όταν εισέλθει αδέσποτο στο Κέντρο:

 • Η υπηρεσία αποδελτιώνει την κίνηση του Συνεργείου και ενημερώνει το αρχείο με σήμανση «Ημερήσια Κίνηση Σκύλων». Το αδέσποτο ζώο λαμβάνει «Μοναδικό Κωδικό», που είναι σε α/α για κάθε Δήμο.
 • Το αδέσποτο ζώο φωτογραφίζεται
 • Πραγματοποιείται έλεγχος για microchip
 • Πραγματοποιείται κλινική εξέταση

4.1.3      Κινήσεις στον Η/Υ

 • Ενημερώνεται το αρχείο «Ημερήσια Κίνηση Σκύλων»
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Σκυλιά που παραμένουν στο ΔΙΚΕΠΑΖ»
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Φωτογραφιών Σκύλων»
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Καταγραφές Σκύλων» που περιλαμβάνει όλα τα περιστατικά ανά Δήμο.
 • Δημιουργείται μοναδική «Καρτέλα Σκύλου», που περιλαμβάνει τόπο περισυλλογής, φωτογραφία του αδέσποτου ζώου και οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από την επιχειρησιακή δράση του Συνεργείου.
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Κίνηση Φαρμάκων»
 • Ενημερώνεται η μοναδική καρτέλα του αδέσποτου ζώου στο διαδίκτυο

4.1.4      Αφού ολοκληρωθεί η περισυλλογή

 • Ημερήσια αναφορά του προσωπικού στελέχωσης του επιχειρησιακού Συνεργείου για την ολοκλήρωση του προγράμματος

4.2 Παραμονή στο Κέντρο

 • Θεραπεία
 • Εμβολιασμός
 • Στείρωση
 • Συνεργασία με Κτηνιατρική Δ/νση Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και αποστολή αιματολογικών δειγμάτων στα πλαίσια της έρευνας για ΚΑΛΑ ΑΖΑΡ.
 • Ενημέρωση βιβλίου εμβολιασμών
 • Ενημέρωση βάσης δεδομένων microchip
 • Ενημέρωση βιβλίου λοιμωδών νοσημάτων υποχρεωτικής δήλωσης
 • Ενημέρωση βιβλίου φαρμάκων

4.3 Επιστροφές

4.3.1 Πριν ξεκινήσει η Επιστροφή:

 • Το Κτηνιατρείο παραδίδει 2 αντίγραφα της Καρτέλας του Σκύλου. 1 στο ΔΙΚΕΠΑΖ και 1 στο Συνεργείο.
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Ημερήσια Κίνηση Σκύλων»: ταυτοποιείται ο «Μοναδικός Κωδικός» του αδέσποτου ζώου, που προορίζεται για επιστροφή στον τόπο περισυλλογής και ενημερώνονται τα στοιχεία που έχει η «Καρτέλα Σκύλου», που παρέδωσε το Κτηνιατρείο (στείρωση, εμβολιασμός, ημερομηνία επιστροφής και τη λέξη Επιστροφή).

4.3.2      Όταν εξέλθει αδέσποτο από το Κέντρο:

 • Τοποθέτηση microchip του εμβολιασμένου και κλινικά υγιούς αδέσποτου ζώου

4.3.3. Κινήσεις στον Η/Υ

 • Ενημερώνεται το αρχείο «Ημερήσια Κίνηση Σκύλων» (Ενημερώνεται με τους Κωδικούς Σκύλων και εκτυπώνονται 2 αντίγραφα, το 1 για το ΔΙΚΕΠΑΖ και το άλλο για το Κτηνιατρείο).
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Σκυλιά που παραμένουν στο ΔΙΚΕΠΑΖ» (διαγράφεται το αδέσποτο ζώο που επιστρέφεται).
 • Ενημερώνεται το αρχείο «Καταγραφές Σκύλων» που περιλαμβάνει όλα τα περιστατικά ανά Δήμο.

4.3.4 Αφού ολοκληρωθεί η επιστροφή

 • Ημερήσια αναφορά του προσωπικού στελέχωσης του επιχειρησιακού συνεργείου για την ολοκλήρωση του προγράμματος

4.4 Υιοθεσία

 • Ενημέρωση υπηρεσίας για εκδήλωση ενδιαφέροντος υιοθεσίας
 • Συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης υποψήφιου αναδόχου για υιοθεσία αδέσποτου ζώου
 • Τοποθέτηση microchip
 • Παράδοση εμβολιασμένου και στειρωμένου αδέσποτου ζώου στο νέο ανάδοχο
 • Ενημέρωση αρχείου νέων αναδόχων αδέσποτων ζώων

4.5 Αποτεφρωτήρας

 • Ενημερώνεται το αρχείο καταγραφής λειτουργίας αποτεφρωτήρα
 • Ενημερώνεται το αρχείο μετρήσεων θερμοκρασίας του αποτεφρωτήρα
 • Ενημερώνεται το βιβλίο βαθμονόμησης του αποτεφρωτήρα
 • Ενημερώνεται το βιβλίο αποτεφρώσεων ζώων
 • Συντάσσεται βεβαίωση αποτέφρωσης
 • Σε περίπτωση αποτέφρωσης αδέσποτου ζώου:
 1. Προγραμματισμός ημερομηνίας αποτέφρωσης
 2. Αποθήκευση του ζώου σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο
 3. Αποτέφρωση
 4. Ενημέρωση του βιβλίου αποτεφρώσεων ζώων
 • Σε περίπτωση αποτέφρωσης δεσποζόμενων ζώων:
 1. oΣυνεννόηση με τον ιδιοκτήτη για ημερομηνία κοίμησης του ζώου από ιδιώτη κτηνίατρο
 2. oΣυνεννόηση για παραλαβή του ζώου με χρήση υπηρεσιακού οχήματος ή με ιδία μέσα του ιδιοκτήτη
 3. oΠρογραμματισμός ημερομηνίας αποτέφρωσης, ώστε αν θέλει ο ιδιοκτήτης να παραβρεθεί στην αποτέφρωση
 4. oΑποθήκευση του ζώου σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο (κατάψυξη)
 5. oΑποτέφρωση
 6. oΔυνατότητα παράδοσης της τέφρας στον ιδιοκτήτη
 7. oΠαράδοση βεβαίωση αποτέφρωσης
 8. oΠαράδοση διπλότυπης απόδειξης είσπραξης για τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στον ιδιοκτήτη
 9. oΕνημέρωση του βιβλίου αποτεφρώσεων ζώων

4.6 Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων

Ορθολογική αντιμετώπιση της διαχείρισης των λυμάτων των ζώων και του προσωπικού με την λειτουργία μονάδας βιολογικής επεξεργασίας λυμάτων. Η συντήρηση της μονάδας απαιτεί τις ακόλουθες εργασίες:

 • Καθαρισμός δικτύου παροχής λυμάτων και ενδιάμεσων φρεατίων
 • Καθαρισμός δεξαμενής αερισμού, απομάκρυνση λάσπης
 • Καθαρισμός δεξαμενής καθίζησης – διάθεσης
 • Επισκευή δικτύου παροχής λυμάτων
 • Συντήρηση διαχυτών στην δεξαμενή αερισμού
 • Συντήρηση δικτύου διαχυτών στην δεξαμενή αερισμού
 • Καθαρισμός αντεπίστροφων βαλβίδων
 • Συντήρηση συσκευής αφυδάτωσης της λάσπης

4.7  Διαχείριση παρασίτων

4.7.1 MYOKTONIA      

ΣΚΟΠΟΣ

           Κύριος σκοπός του έργου της Μυοκτονίας είναι η καταπολέμηση με διάφορες μεθόδους κάθε είδους τρωκτικού που τυχόν θα εισβάλει στους χώρου σας, καθώς και η λήψη προληπτικών μέτρων για την παρεμπόδιση πιθανής επανεμφάνισης τους.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Η κύρια μέθοδος καταπολέμησης τρωκτικών στηρίζεται στην τοποθέτηση δολωματικών σταθμών και παγίδων σύλληψης σε κρίσιμα σημεία ελέγχου, εξωτερικά στην περίμετρο των κτιρίων και εσωτερικά δημιουργώντας δύο Ζώνες προστασίας. Ο προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου πραγματοποιείται πάντα από έμπειρο και εξειδικευμένο Γεωπόνο ή Υγιεινολόγο εταιρίας σε θέματα Μυοκτονιών.

Σε κάθε εφαρμογή πραγματοποιείται αναδόλωση των σταθμών, έλεγχος της κατάστασης αυτών καθώς και τήρηση της θέσης τους.

Εσωτερικά, εντός χώρων παραγωγής και αποθήκευσης τροφίμων ή συσκευασίας τροφίμων, όπως ρητά ορίζεται από τις αρχές του συστήματος HACCP και τους Κανονισμούς του ΕΦΕΤ, απαγορεύεται η χρήση μυοκτόνου σκευάσματος. Έτσι, στους χώρους παραγωγής και τυποποίησης τροφίμου επιτρέπεται η τοποθέτηση μόνο μηχανικών παγίδων σύλληψης (τύπου Multicatch), που φέρουν ειδικό μηχανισμό παγίδευσης των τρωκτικών.

Οι παγίδες σύλληψης (Μulticatch) φέρουν κολλητική επιφάνεια στο εσωτερικό τους και διάφανο καπάκι για τον εύκολο εντοπισμό του συλληφθέντος τρωκτικού και την άμεση απομάκρυνσή του. Επιπλέον, κάθε παγίδα σύλληψης στις οπές εισόδου του τρωκτικού φέρει ειδικό μηχανισμό παγίδευσης ώστε να αποκλείεται η δυνατότητα εξόδου του από αυτή.

Σε κάθε εφαρμογή Μυοκτονίας θα πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος της παγίδας σύλληψης και αντικατάσταση της κολλητικής επιφάνειας με νέα ανεξάρτητα από την εύρεση συλληφθέντων τρωκτικών ή όχι, καθώς η κολλητική ικανότητα της επιφάνειας μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Σε σημείο εμφανές πάνω από κάθε σημείο ελέγχου με δολωματικό σταθμό ή παγίδα σύλληψης, θα πρέπει να αναρτηθεί πλαστικοποιημένο καρτελάκι που θα φέρει τα αρχικά της Ζώνης προστασίας και τον αύξοντα αριθμό της θέσης δόλωσης που χαρακτηρίζουν το σημείο δόλωσης.

Όλα τα σημεία ελέγχου πρέπει να αποτυπώνονται σε σχέδιο κάτοψης του χώρου.

ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή μυοκτονίας πραγματοποιείται στον περιβάλλοντα χώρο, στην περίμετρο και εσωτερικά των κτιρίων του ΠΕΣΥΔΑΠ.

Η αντιμετώπιση των τρωκτικών γίνεται με τοποθέτηση μυοκτόνων σκευασμάτων εντός δολωματικών σταθμών κλειστού τύπου ασφαλείας.

Η κατανομή του αριθμού των δολωματικών σταθμών του ήδη υπάρχοντος δολωματικού δικτύου έχει ως εξής:

Για την κάλυψη εξωτερικά της περίφραξης και της περιμέτρου των κτιρίων ήδη χρησιμοποιούνται περίπου 20 δολωματικοί σταθμοί και συνδυαστικά προστίθενται και 10 με 15 χύδην μυοκτόνα σκευάσματα σε θέσεις που διαχειρίζονται από τον υπεύθυνο του συνδέσμου σας.

Επισημαίνεται ότι:

 • Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 852/2004 της Ε.Ε. που αφορά στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων, η τοποθέτηση μυοκτόνων σκευασμάτων εντός δολωματικών σταθμών είναι υποχρεωτική.
 • Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να είναι ασφαλείας και κλειστού τύπου.
 • Βασικοί λόγοι για την τοποθέτηση των σκευασμάτων εντός δολωματικών σταθμών είναι η προστασία τους από τον ήλιο, τη βροχή, τη σκόνη καθώς και η αποφυγή κατανάλωσής τους από ομάδες ζώων που δεν είναι στόχος εξόντωσης

 

Επομένως για την αποτελεσματικότερη κάλυψη του χώρου έναντι των τρωκτικών συνολικά χρησιμοποιούνται περίπου 30 δολωματικοί σταθμοί κλειστού τύπου ασφαλείας.

 4.7.2 ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ

ΣΚΟΠΟΣ

Ο κύριος σκοπός του έργου της Απεντόμωσης αφορά στην καταπολέμηση κάθε είδους εντόμων, τα οποία είτε εισβάλλουν σε ένα χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον, είτε ζουν και αναπαράγονται στο εσωτερικό κτιρίων σε διάφορες εστίες όπως δίκτυα αποχέτευσης, μηχανολογικό εξοπλισμό ή πρώτες ύλες και προϊόντα.

Η ενέργεια αφορά στην καταπολέμηση κυρίως ερπόντων και βαδιστικών εντόμων όπως τα διάφορα είδη κατσαρίδας, που συχνά απαντώνται στο εσωτερικό των κτιρίων, καθώς και στην εφαρμογή μέτρων ελέγχου για την παρακολούθηση της παρουσίας εντόμων στο χώρο.

ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή Απεντόμωσης πραγματοποιείται σε επιλεγμένα σημεία που αποτελούν «περάσματα» των εντόμων και εστίες ανάπτυξης αυτών όπως είσοδοι, φρεάτια, σιφώνια, WC, γραφεία, ράμπες, κάδοι απορριμμάτων .

ΜΕΘΟΔΟΣ

Έρποντα

Για την καταπολέμηση των ερπόντων εντόμων πραγματοποιείται υπολειμματικός ψεκασμός με την χρήση αντλίας χαμηλής πίεσης σε όλους τους προαναφερθέντες χώρους εφαρμογής με ειδικά εντομοκτόνα σκευάσματα. Με τον υπολειμματικό ψεκασμό επιτυγχάνεται ομοιόμορφη διαβροχή της επιφάνειας ψεκασμού και η δημιουργία μιας λεπτής στρώσης εντομοκτόνου από την οποία έχουμε σταδιακή απελευθέρωση των μορίων της δραστικής ουσίας.

4.7.3 ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ

ΣΚΟΠΟΣ

Η απολύμανση αφορά στη διαδικασία εξόντωσης όλων των μικροοργανισμών (ιοί, μύκητες, βακτήρια) με χημικά μέσα. Σκοπός της απολύμανσης ενός χώρου είναι η μείωση του μικροβιακού του φορτίου ώστε να αποφευχθούν κρούσματα λοιμώξεων και μολύνσεων των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς.

ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή μικροβιοκτονίας πραγματοποιείται στο χώρο των κλουβιών που στεγάζονται τα σκυλιά όπως επίσης και στους χώρους των WC του κτιρίου, όπου κρίνεται απαραίτητη η επέμβαση απολύμανσης για τη διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων.

ΜΕΘΟΔΟΣ

Η εφαρμογή Μικροβιοκτονίας πραγματοποιείται με τη μέθοδο του ψεκασμού με αντλία χαμηλής πίεσης ή νεφελοψεκασμού (ψυχρό fogger) και τη διαβροχή όλων των επιφανειών (πλακάκια, είδη υγιεινής, διάδρομοι και δάπεδα όλων των κλουβιών των ζώων).

 • Ο ψεκασμός εφαρμόζεται σε καθαρές επιφάνειες, ενώ οι χώροι εφαρμογής δεν χρησιμοποιούνται για 3-4 ώρες μετά την εφαρμογή.
 • Τα ζώα απομακρύνονται τουλάχιστον για 4-5 ώρες έως ότου στεγνώσουν καλά οι επιφάνειες των κελιών.

 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

 • Εφαρμογή Απεντόμωσης – Μυοκτονίας 12 φορές ετησίως
 • Εφαρμογή Απολύμανσης – Μικροβιοκτονίας 4 φορές ετησίως σε προληπτικό επίπεδο και κατά περίπτωση σε επίπεδο κάποιου κρούσματος μολυσματικής ασθένειας.