Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου 2024 15:42

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, 2019-2023

Αγαπητοί συνάδελφοι, ως απερχόμενος πρόεδρος του ΠΕΣΥΔΑΠ, προσπάθησα με το παρακάτω κείμενο να έχετε στα χέρια σας έναν συνοπτικό απολογισμό της πενταετίας 2019 -2023. Ο απολογισμός αφορά στο ΔΙΚΕΠΑΖ, στον ΠΕΣΥΔΑΠ, στον βασικό σχεδιασμό μας και στα συλλογικά όργανα διοίκησης του Συνδέσμου. Α. ΔΙΚΕΠΑΖ Το ΔΙΚΕΠΑΖ (Διαδημοτικό Κέντρο Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων) είναι μια υπηρεσία του ΠΕΣΥΔΑΠ και αποτελεί το μοναδικό δημόσιο (δημοτικό) νοσοκομείο αδέσποτων ζώων στη χώρα. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται σε έκταση 6,5 στρεμμάτων, στα πρανή του όρους Αιγάλεω, δίπλα στο Βιομηχανικό Πάρκο Σχιστού. Διαθέτει σύγχρονο νοσοκομειακό κτηνιατρικό εξοπλισμό, κλιματιζόμενα…
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τα Μέλη του Δ.Σ. του ΠΕΣΥΔΑΠ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 246 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ν.3463/2006) και τηςεγκυκλίου 43/16.01.2024 του ΥΠΕΣ, σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τουΠΕΣΥΔΑΠ, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλλού,που είναι ο Δήμος – έδρα του Συνδέσμου (Γρηγορίου Λαμπράκη 240 - ισόγειο), την Τρίτη 13 Φεβρουαρίουκαι ώρα 5.30 μ.μ., με φυσική παρουσία και θέματα:1. Εκλογή προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου2. Εκλογή αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου3. Εκλογή τεσσάρων (4) μελών της…
Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2024 12:37

Πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού

Πέραμα, 17/01/2024  Αριθ.πρωτ.146   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 43 του Ν. 5043/23. Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ύστερα από την υπ’ αριθ. 169/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007,…
Τετάρτη, 03 Ιανουαρίου 2024 13:18

Πρόσκληση για την πρόσληψη προσωπικού

Πέραμα, 03/01/2024  Αριθ.πρωτ.42   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018 και τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 43 του Ν. 5043/23. Ο Περιβαλλοντικός Σύνδεσμος Δήμων Αθήνας – Πειραιά ύστερα από την υπ’ αριθ. 169/2023 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007,…
Σελίδα 1 από 35