Συνεργασία ουσίας και προοπτικής, διεκδικούν περιβαλλοντική ανάταση της περιοχής

Θέματα βιώσιμης ανάπτυξης με περιβαλλοντικούς όρους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά συζητήθηκαν μεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά Στέφανου Χρήστου και του Προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλη κατά την διάρκεια πολύωρης επίσκεψης τους στο δασικό οικοσύστημα του Όρους Αιγάλεω. Στην επίσκεψη συμμετείχαν ο Μιχάλης Ευθυμιάδης μέλος της εκτελεστικής Επιτροπής του ΠΕΣΥΔΑΠ και δημοτικός σύμβουλος Κορυδαλλού και ο Γιώργος Κατσαντώνης γενικός γραμματέας του ΠΕΣΥΔΑΠ.

Η επίσκεψη, που πραγματοποιήθηκε με δύο 4Χ4 οχήματα πυρασφάλειας του ΠΕΣΥΔΑΠ, είχε στόχο να διαπιστωθούν επιτόπου τα προβλήματα του οδικού δασικού δικτύου και η συσσώρευση μπαζών, ογκωδών και απορριμμάτων, να επιθεωρηθούν τα μέτρα πυροπροστασίας και να διαπιστωθεί η ετοιμότητα της νέας δεξαμενής χωρητικότητας 200.000 λίτρων, κατάλληλη και για εναέρια λήψη νερού από ελικόπτερο με κάδο χωρητικότητας 5.000 λίτρων, που τοποθετήθηκε από την Αντιπεριφέρεια Πειραιά μετά από αίτημα του ΠΕΣΥΔΑΠ. Επίσης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο σπήλαιο της περιοχής που σύμφωνα με την εφορία προϊστορικών αρχαιοτήτων κατοικήθηκε από την παλαιολιθική εποχή.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, υπογραμμίστηκε η αναγκαιότητα μεταφοράς νερού για τον σκοπό της αναδάσωσης στο όρος Αιγάλεω, με δεδομένο ότι στο βουνό δεν υπάρχουν διαθέσιμες ποσότητες νερού (πηγές, ρέματα κλπ). Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να ενταθεί η προσπάθεια ένταξης στο ΕΠΠΕΡΑΑ της δράσης πράσινης ανάπτυξης, που έχει σχεδιάσει και μελετήσει ο ΠΕΣΥΔΑΠ, και περιλαμβάνει το σύστημα: «Νερό Ψυτάλλειας - Φωτοβολταϊκό (φ/β) πάρκο -Λιμνοδεξαμενή ? Αναδάσωση Όρους Αιγάλεω», καθώς αποτελεί μονόδρομο για την ανάσχεση της δυσμενούς περιβαλλοντικής συνθήκης και της μηδενικής αναπτυξιακής προοπτικής που έχει παγιωθεί στην ευρύτερη περιοχή.

Επίσης, συμφωνήθηκε η αναγκαιότητα συμπληρωματικής χρηματοδότησης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ Χ.Α.Δ.Α. ? ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ ΣΧΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ? Γ? ΦΑΣΗ». Ο λόγος οφείλεται στο γεγονός ότι μετά από έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή στην οποία εκτελείται το έργο, κατά το 2011, δημιουργήθηκαν σημαντικές ζημίες στις επιφάνειες των γεωϋφασμάτων, στις επικαλύψεις αυτών με αργιλλοχώματα και συναφή υλικά. Επίσης, παρουσιάστηκαν έντονα φαινόμενα ερπυσμού και κατολισθήσεων λόγω της αστάθειας των υποκείμενων στρωμάτων του φωσφογύψου. Βασική αιτίες ήταν η διακοπή των εργασιών λόγω της καθυστέρησης πληρωμής των πιστοποιημένων εργασιών από το «ΘΗΣΕΑΣ» και η σημαντική μείωση της οικοδομικής δραστηριότητας (εκσκαφές) που προκάλεσε η οικονομική κρίση.

Παράλληλα, εξετάσθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης από τη Περιφέρεια Αττικής για τη συγκρότηση ενός κινητού σταθμού εγκατεστημένου σε όχημα του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου, με τον οποίο θα μπορούν να γίνουν μετρήσεις και τεκμηρίωση των λειτουργικών και των βιολογικών περιβαλλοντικών επιδράσεων από φυσικές ακτινοβολίες και από τις τεχνολογικές εφαρμογές που παράγουν ηλεκτρικά & μαγνητικά πεδία.

Τέλος, συμφωνήθηκε η αναγκαιότητα χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας δυο οχημάτων περισυλλογής αδέσποτων ζώων ? ασθενοφόρων.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Στέφανος Χρήστου αμέσως με την ολοκλήρωση της επίσκεψης τόνισε ότι: «Η περιήγηση στο όρος Αιγάλεω ήταν μια πολύτιμη εμπειρία. Διαπίστωσα ότι το βουνό έχει, εκτός από ένα τεράστιο ιστορικό φορτίο, εκπληκτική χλωρίδα και πανίδα. Είναι κάτι το μοναδικό στην ευρύτερη περιοχή. Αξίζει του σεβασμού και της υποστήριξης όλων. Ενημερώθηκα επίσης για τις υπόλοιπες σημαντικές δράσεις του ΠΕΣΥΔΑΠ. Ειδικότερα η καθημερινή δράση της διοίκησης και των εργαζόμενων του για τη προστασία του βουνού από επικίνδυνες - ρυπογόνες δραστηριότητες και ανεύθυνες συμπεριφορές. Αξίζουν συγχαρητήρια. Επίσης με ικανοποίηση διαπίστωσα το καίριο ρόλο υποστήριξης των δυνάμεων πυρόσβεσης που θα παίξει η μεγάλη δεξαμενή που πρόσφατα κατασκευάσαμε σε περίπτωση δασικής φωτιάς. Για όλα τα παραπάνω θα ενημερώσω τον Περιφερειάρχη Αττικής και το περιφερειακό συμβούλιο με στόχο την υποστήριξη τέτοιων δράσεων».

Ο Πρόεδρος του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας ? Πειραιά Γρηγόρης Γουρδομιχάλης δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη Στέφανο Χρήστου και τους συνεργάτες του για την κατασκευή της μεγάλης δεξαμενής των 200.000 λίτρων αλλά και τη κατανόηση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε. Η ύπαρξη πλέον της δεξαμενής αυτής, η οποία έχει την δυνατότητα να υποστηρίξει αεροπυρόσβεση με ελικόπτερο, μας απαλλάσσει από ένα μόνιμο βραχνά και δημιουργεί προϋποθέσεις αποτελεσματικής πυροπροστασίας του δάσους και των δασικών εκτάσεων. Θέλω όμως να τονίσω ότι χωρίς την ουσιαστική συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής είναι εξαιρετικά δύσκολο να υλοποιήσουμε δράσεις υπέρ των πολιτών και του περιβάλλοντος. Θα περιμένουμε λοιπόν την πολύτιμη υποστήριξη της ως συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην υποβαθμισμένη περιοχή μας»

Παρασκευή, 02 Δεκεμβρίου 2011 13:52

Πειραιάς και ΠΕΣΥΔΑΠ

Συνάντηση στο δήμο Πειραιά είχε αντιπροσωπεία του στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Π. Κουβάτσος, η αντιδήμαρχος περιβάλλοντος Κορίνα Λαουλάκου και ο γενικός γραμματέας Σ. Διαμαντίδης με αντιπροσωπεία του ΠΕΣΥΔΑΠ από το πρόεδρο Γ. Γουρδομιχάλη και το μέλος της εκτελεστικής επιτροπής Μ. Ευθυμιάδη δημοτικό σύμβουλο Κορυδαλλού.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν η προτεινόμενη τροποποίηση της συστατικής πράξης του ΠΕΣΥΔΑΠ αλλά και η αναγκαιότητα παρέμβασης του δήμου Πειραιά για την επιτάχυνση των διαδικασιών και το ξεπέρασμα των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο σχέδιο άρδευσης του όρους Αιγάλεω αλλά και μεγάλων χώρων πρασίνου της ευρύτερης περιοχής από νερό της Ψυττάλειας. Στη συζήτηση διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν κοινοί στόχοι και προτεραιότητες.

Ο Σ. Διαμαντίδης παρουσίασε το σχεδιασμό του Δήμου Πειραιά για μεγάλης κλίμακας δράσεις ανάπτυξης, η υλοποίηση των οποίων θα αλλάξει τα δεδομένα και θα εξασφαλίσει πόρους για χρηματοδότηση δράσεων σε άλλους τομείς της πολιτικής του δήμου.
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για την αξιοποίηση κλαδεμάτων αλλά και άλλων υλικών για τη παραγωγή καθαρού κομπόστ που θα χρησιμοποιηθεί πρώτα και κύρια στη βελτίωση του εδάφους των χώρων πρασίνου των δήμων αφού σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα πάνω από 80% των εδαφών αυτών απαιτούν άμεσα βελτίωση. Αν συμβεί κάτι τέτοιο σίγουρα θα αλλάξει η εικόνα με το ασθενικό αραιωμένο πράσινο στους χώρους αυτούς με ευνόητα οφέλη για το αστικό περιβάλλον.

Ο Γ. Γουρδομιχάλης ήταν πολύ ευχαριστημένος από την συνάντηση αυτή αφού όπως είπε η συμμετοχή του δήμου Πειραιά στον ΠΕΣΔΑΠ αποτελεί δύναμη και εγγύηση για το σύνδεσμο. Και τόνισε ότι η φιλοπεριβαλλοντική πολιτική του δημάρχου Β. Μιχαλολιάκου, έχει βάλει επιτέλους και το δήμο Πειραιά, στη κοινή προσπάθεια της αυτοδιοίκησης για το περιβάλλον και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό γιατί κανείς δε μπορεί να αγνοήσει τη δυναμική και τη θέληση του 3ου δήμου της χώρας.