Πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας υποψηφίων στην κατηγορία ΥΕ Συντηρητής αποτεφρωτικού συστήματος μικρών ζώων

ΣΜΕ ΥΕ 104_με πρωτ. 1292

Η περιπέτεια ενός αποτεφρωτήρα που αδειοδοτήθηκε μετά από 5 χρόνια

Πέντε χρόνια μετά τον σχεδιασμό του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά (ΠΕΣΥΔΑΠ) και των Δήμων - μελών του σχετικά με την περιβαλλοντική διαχείριση των νεκρών ζώων συντροφιάς, η αδειοδότηση των περιβαλλοντικών όρων και της λειτουργίας του μοναδικού αποτεφρωτικού συστήματος χαμηλού δυναμικού που διαθέτει η αυτοδιοίκηση για την καύση νεκρών ζώων συντροφιάς είναι πλέον γεγονός.

Όλα άρχισαν όταν το 2007 ο τότε υφυπουργός Εσωτερικών Θανάσης Νάκος ανταποκρινόμενος θετικά, σε ένα «παράξενο» για την εποχή του, αίτημα του προέδρου του ΠΕΣΥΔΑΠ Γρηγόρη Γουρδομιχάλη χρηματοδότησε με 100.000 ευρώ τη προμήθεια ενός αποτεφρωτήρα για τις ανάγκες του Διαδημοτικού Κέντρου Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων που ανήκει στον Σύνδεσμο.

Χρειάστηκαν πέντε χρόνια συνεχών πιέσεων γεμάτα από απρόβλεπτα εμπόδια, απίθανες απαιτήσεις και αρνήσεις των δημοσίων υπηρεσιών προκειμένου να αναλάβουν τις ευθύνες τους ώστε να λειτουργήσει επιτέλους αυτή η καινοτόμος δράση της αυτοδιοίκησης.

Μια αναδρομή των γεγονότων δείχνει ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του ΠΕΣΥΔΑΠ είχε την ατυχία, εξαιτίας της «εκτός εγχειριδίου για τα δεδομένα της δημόσιας διοίκησης» υπόστασής της, να ταξιδέψει κατά σειρά από:
1. Το Υπουργείο Εσωτερικών
2. Το πρώην Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
3. Την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ
4. Την πρώην Περιφέρεια Αττικής
5. Την πρώην Νομαρχία Πειραιά
6. Την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
7. Το Δασαρχείο Πειραιά
8. Την ΚΣΤ' Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων
9. Την 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
10.Την Εφορεία Νεότερων Μνημείων Αττικής
11.Τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας
12.Τη Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού/ Τμ. Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής
13.Την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής
14.Την Δ/νση Βιομηχανίας της Περιφέρειας Αττικής
ώστε να εκδοθούν οι σχετικές αποφάσεις.

Ενδεικτικό της χρονοτριβής και σύγχυσης το γεγονός ότι το Δασαρχείο Πειραιά χρειάστηκε 9 ολόκληρους μήνες για να αποφανθεί σχετικά με τις χρήσεις γης της περιοχής στην οποία επρόκειτο να εγκατασταθεί ο αποτεφρωτήρας.

Πέντε χρόνια μετά, η Αυτοδιοίκηση διεκδικεί και με επιχειρήματα την βελτίωση της κείμενης νομοθεσίας ειδικά όσο αφορά στην προώθηση δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης και στοχεύει στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η παρέμβαση του ΠΕΣΥΔΑΠ στη διαμόρφωση του Ν. 4039/12 για τα ζώα συντροφιάς και η προσθήκη σε αυτόν, μεταξύ άλλων, της περιβαλλοντικής παραμέτρου της διαχείρισης των νεκρών ζώων. Η ανεπίτρεπτη πρακτική της παράνομης απόρριψης των νεκρών ζώων σε κάδους απορριμμάτων, που αποτελεί τη πραγματικότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα, αντιμετωπίζεται πλέον με την καινοτόμο πρωτοβουλία της αυτοδιοίκησης στα πλαίσια του νόμου

Επιτέλους, μπαίνουν τίτλοι τέλους στις εικόνες αθλιότητας και βαρβαρότητας, που δεν ταιριάζουν στον πολιτισμό μας, καθώς πλέον με την εφαρμογή του Ν. 4039/12, η ευθύνη της περιβαλλοντικής διαχείρισης των νεκρών ζώων μεταφέρεται στους Δήμους, όσοι εκ των οποίων δεν φροντίσουν να αναπτύξουν αντίστοιχη δράση θα έχουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις που προβλέπει ο πρόσφατα ψηφισμένος αυτός νόμος.

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011 12:29

Ευχαριστήρια επιστολή

Ευχαριστήρια επιστολή για την προσφορά του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας - Πειραιά στο πρόβλημα διαχείρισης των νεκρών ζώων, με την λειτουργία του αποτεφρωτήρα.