Εξοπλισμοί

Παρουσίαση του υπάρχοντος εξοπλισμού του Συνδέσμου.

 • High-Volume ολικών εισπνεύσιμων θωρακικών σωματιδίων ΡΜ 10
 • High-Volume ολικών εισπνεύσιμων θωρακικών σωματιδίων ΡΜ 10
 • High-Volume κοκκομετρικής ανάλυσης εισπνεύσιμων θωρακικών σωματιδίων ΡΜ 10 στα κλάσματα 10-7.2, 7.2-3, 3-1.5, 1.5-0.95, 0.95-0.49, <0.49 μm
 • High-Volume ολικών αιωρούμενων σωματιδίων TSP
 • Ατομική απορρόφηση
 • με Flame
 • με φούρνο γραφίτη (Graphite tubes πυρολυτικές-απλές-L΄vov platforms)
 • με σύστημα Υδριδίων
 • με Autosampler
 • 5.19 HCL for AAS Cr, Pb, Ni, Cd, Cu, Zn, Mg, Fe, Sn, Na, As, Mn, Ca, K, Hg
 • Σύστημα Software-αυτοματισμός AAS
 • Σύστημα πιεστικού αέρα ελεύθερο λαδιού
 • Digestor με συσκευή Dryness
 • με SiO2-Flusk and Reflux Colum, Teflon, Borosillicate
 • με Αυτοματισμό-Προγραμματισμό του συστήματος ομογενειοποίησης
 • με Autosampler τρικάναλης αντλίας
 • Υδατόλουτρο
 • Φυγόκεντρος 6 θέσεων
 • Αυτόματος αναλυτής προσδιορισμού 5 παραμέτρων σε νερά
 • (PH, TEMP, DO, Cond, Turb)
 • PH meter
 • Μαγνητικός αναδευτήρας με θέρμανση
 • ION meter με ηλεκτρόδια για τον προσδιορισμό των Reference, temperature, NO3, NH4, SCN, F, CN, I, Br, S2-, Cl
 • Mαγνητικός αναδευτήρας
 • Εστία θέρμανσης
 • COD reactor
 • Aναλυτικός Zυγός ακριβείας με τέσσερα δεκαδικά μετά το κόμμα
 • Βαθμονομητής ροής High-Volume PM10
 • Φορητό όργανο μέτρησης β+, β- και γ ακτινοβολίας
 • Δειγματολήπτης Αλουμινίου 1 μέτρου ανοξείδωτων ελασμάτων για τοξικά και επικίνδυνα υγρά και στερεά δείγματα
 • In-sitn αντιδραστήρια για NH4-test photometric (0,2-8 mg/l)
 • για NO3-test photometric (1-90 mg/l)
 • για NO2-test photometric (0,02-3 mg/l)
 • για NO3-test strips (10-500mg/l)
 • για ΝΟ2-test strips (2-80 mg/l)
 • για ΝΟ2-test strips (0,1-3 g/l)
 • Al-test strips (10-250 mg/l)
 • Set NO3,CH,PH strips
 • Test NH4-Stipps (10-400 mg/l)
 • Αυτόματος Aναλυτής για τοξικά και εκρηκτικά αέρια (gas free)
 • Αυτόματος Αναλυτής CODmeter
 • Αιθαλόμετρο
 • Aποξηραντήρας
 • Πυριαντήριο με χρονοδιακόπτη
 • Mηχανικός αναδευτήρας
 • Φασματοφωτόμετρο UV-VIS
 • Handheld Gas detector for SO2
 • Handheld Gas Detector for H2S
 • Handheld Gas Detector for Cl2
 • Handheld Gas Detector for NO
 • Φορητός αέριος Χρωματογράφος
 • Αυτόματος αναλυτής εκπομπών κεντρικής θέρμανσης με ειδικό λογισμικό για χρήση σε διαφορετικά καύσιμα
 • Compact ultrapure water system Barnstead
 • Ιοντοεναλλακτική συσκευή νερού
 • Διπλή Αποστακτική στήλη
 • Σύστημα Φιλτραρίσματος με φίλτρα Κυτταρίνης 0,47 μm
 • Σύστημα Φιλτραρίσματος με φίλτρα ashless μονής θέσεως 90mm
 • Σύστημα φιλτραρίσματος εν κενώ
 • Aυτόματη πιπέτα 1-10ml
 • Αυτόματη πιπέτα 100-1000μl
 • Αυτόματη πιπέτα 2-10 ml
 • Αυτόματη πιπέτα 0,4-2 ml
 • Αυτόματος Αναλυτής Εκπομπών Αυτοκινήτων με ταυτόχρονη ανάλυση όλων των παραμέτρων
 • Αυτόματος Αναλυτής ΝΟχ στην ατμόσφαιρα
 • Αυτόματος Αναλυτής SO2 στην ατμόσφαιρα
 • Αυτόματος Αναλυτής HC (NMHC-THC) στην ατμόσφαιρα
 • Αυτόματος Αναλυτής O3 στην ατμόσφαιρα
 • Αυτόματος Αναλυτής CO στην ατμόσφαιρα
 • Γεννήτρια Όζοντος
 • Αυτόματος Αναλυτής CO/CO2 σε βιομηχανικές εκπομπές
 • Αυτόματος Αναλυτής NOx/SO2/O2 σε βιομηχανικές εκπομπές
 • Θερμαινόμενη κεφαλή δειγματοληψίας βιομηχανικών εκπομπών
 • Θερμαινόμενη γραμμή δειγματοληψίας βιομηχανικών εκπομπών
 • Αυτόματος Αναλυτής Ο3 σε βιομηχανικές εκπομπές